SMULTRONSTÄLLEN hösten 2015 alltid 14.00 Onsdag 2/9 Vinslöv

SMULTRONSTÄLLEN
hösten 2015
Onsdag 2/9
alltid 14.00
”Min sång – min glädje”
Vinslöv
Humor och allvar i en salig blandning
Dan-Inge
Olsson
Torsdag 10/9
Nävlinge
”Folkvisor från Skåne”
Onsdag 16/9
Vinslöv
”Min farmor Blomsterlotta” Åsa Hagberg
Torsdag 24/9
Sörby
”Motorcykeln och dess
historia”
Sven-Olof,
Olle, Persson
Torsdag 1/10
Gumlösa
”Famnen full av solsken”
Anita Ewald
Onsdag 7/10
Vinslöv
”Vinslöv – Ett levande samhälle” Film
Torsdag 15/10
Nävlinge
”Grevinnan som rymde med Lilly
kusken – en barndomssaga” Bengtsson
Onsdag 21/10
Torsdag 29/10
Vinslöv
Sörby
Gertrud Pettersson
”Årstiderna” och
”Du är nära”
Jan Videvik
”Musik man minns”
Gösta och Kjell
Varmt välkommen till våra
Smultronställen!
SMULTRONSTÄLLEN
hösten 2015
alltid 14.00
Onsdag 4/11
Vinslöv
”Toner mellan längtan
och hopp”
Stefan
Dahlström
Onsdag 18/11
Vinslöv
”Kända och okända
göingar”
Claes
Ruderstam
Torsdag 26/11
Gumlösa
”Blommor i Advent”
Camilla
Månsson
Onsdag 2/12
Vinslöv
Andakt o Julfest
”Advents- och julsånger”
Carina och
Thony Lindh
Lennart Viberg
Varmt välkommen till våra
Smultronställen!