Ökad barnsäkerhet på bussar i södra och norra länsdelarna

advertisement
Pressmeddelande den 31 augusti 2015
Ökad barnsäkerhet på bussar i södra och norra länsdelarna
Nu har många region- och expressbussar i de södra och norra länsdelarna utrustats med
två barnstolar. Den ökade barnsäkerheten är ett resultat av att Länstrafiken upphandlat nya
entreprenörer för trafiken och i processen ställt höga krav på barnsäkerhet.
– Genom att se till att det finns barnstolar på våra bussar vill vi göra bussresorna så säkra som
möjligt för de små barnen. Ökad barnsäkerhet har varit högt prioriterat när vi upphandlat nya
entreprenörer för trafiken, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för
samhällsbyggnad inom Region Örebro län.
Från och med tidtabellskiftet i augusti är många region- och expressbussar i de södra och norra
länsdelarna utrustade med två barnstolar. Stolarna är anpassade för barn upp till 18 kg.
Enligt lag ska alla busspassagerare som är äldre än tre år använda bälte om det finns sådana. För
yngre barn finns inget lagkrav på bälte i buss, men Transportstyrelsen rekommenderar ändå att
alla barn oavsett ålder ska vara fastspända.
– Det kan hända att det i bland finns fler än två små barn på bussen. Om det inte finns någon ledig
barnstol är vår rekommendation att barnet hellre ska sitta fastspänt på en vanlig vuxenplats än att
inte ha något bälte alls, säger Thony Lundberg, trafik- och marknadschef på Länstrafiken Örebro.
Barnstolarna har fempunktsbälte, och för maximal säkerhet färdas barnet bakåtvänt. Barnstolarna
finns inbyggda i ryggstöden på några av de vanliga sittplatserna. Ryggstödet på den vanliga
sittplatsen fälls fram, och barnstolen fälls ut bakåt från ryggstödets baksida. Placeringen innebär att
man som förälder eller medföljande vuxen kan ha ögonkontakt med barnet under resan.
För att det ska vara lätt att hitta barnstolarna är sittplatserna med barnstolar i ryggstödet markerade
med avvikande färg.
Exempel på busslinjer där bussarna har barnstolar är linje 701 Örebro-Mariebergs köpcentrumKumla, linje 704 Kumla-Hallsberg-Askersund och linje 841 Örebro-Åsbro-Askersund. På
lanstrafiken.se/barn finns en lista med alla busslinjer där bussarna är utrustade med barnstolar.
För mer information, kontakta:
Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad, Region Örebro län, 072-742
74 55, [email protected]
Thony Lundberg, trafik- och marknadschef, Länstrafiken Örebro, 072-202 39 65
[email protected]
Sandra Lee, kommunikations- och marknadsstrateg, Länstrafiken Örebro, 076-117 84 00,
[email protected]
Länstrafiken är en del av Region Örebro län som ansvarar för kollektivtrafiken i Örebro län.
Länstrafiken vill förenkla vardagen för människor och bidra till minskad klimatbelastning. Målet är
att fördubbla det kollektiva resandet till 2020. www.lanstrafiken.se.
Bilder
Bilderna kan laddas ned från Länstrafikens webbplats: lanstrafiken.se/bildarkiv
Länstrafiken är en del av Region Örebro län som ansvarar för kollektivtrafiken i Örebro län.
Länstrafiken vill förenkla vardagen för människor och bidra till minskad klimatbelastning. Målet är
att fördubbla det kollektiva resandet till 2020. www.lanstrafiken.se.
Download