Från apotek till internet Om ungdomar och läkemedelsanvändning

Från apotek till internet
Om ungdomar och läkemedelsanvändning
Marie Kerttu, [email protected]
Carolina Birgner, [email protected]
Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och
narkotika
Dagens föreläsning
• Läkemedelsinformation och sökbeteenden
• Handla säkert!
• Olagliga läkemedel
• Ungdomars attityder till läkemedelsanvändning
• Internationellt arbete mot olagliga läkemedel
• Ni är viktiga för oss!
200 000 sökningar på läkemedel per månad
Vanligaste sökorden
Antibiotika i svenska postflödet
5
Handla säkert
Vad kan hända om jag inte handlar säkert?
Förfalskat
För mycket, för lite eller fel aktiv substans
Skadad av transport, fukt eller fel temperatur
Passerat utgångsdatum
Verkningslöst
Ingen aktiv substans
Farliga föroreningar
Utebliven behandling
Spetsat
Odeklarerat innehåll
Otillåtet innehåll
Ungdomars attityder till läkemedelsanvändning
• Träningspreparat
• Prestationshöjare
• Potens & Samlevnad
• Dopningsmedel
n=2186, 15-24 år
• Bantningspreparat
• Sömnmedel
• Lugnande medel
• Antidepressiva medel
Var är originalet?
Förfalskning
0 mg sildenafil
Förfalskning
Original
50 mg sildenafil 43 mg sildenafil
9
Helt naturligt...
122 mg sildenafil
136 mg
sildenafil
117 mg
sildenafil
119 mg
sildenafil
10
Bantningspiller kommer i många former...
...även som snabbkaffe
12
LUGN efterfrågar narkotikaklassade
läkemedel
• >10 % kan tänka sig att använda,
~ 5 % har brukat*,
~ 0,3% har missbrukat narkotikaklassade läkemedel utan läkares
ordination senaste året*
* STADs rapportserie, rapport nr 55, 2014
Tullverkets beslag av narkotiska läkemedel
Diazepam
Alprazolam
”nyckelringen”
Klonazepam
Tramadol
14
I nätbutiken
Operation Pangea – internationell insats
99 länder deltog
42 000 paket i beslag
213 personer gripna
13 000 hemsidor stängdes
Ni är viktiga vidareförmedlare för oss!
• Tänk på att era patienter kan ha använt olagliga
läkemedel, ibland utan att veta om det…
• Sprid budskapet: Handla läkemedel säkert!
• Tipsa oss!
• Fråga oss!
TACK!