Styrelse
Mats Larson, ordf
Förvaltning
Enrique Arias
Internrevision
Strategisk
verksamhetsplanering och
säkerhet
Generaldirektör
Christina Åkerman
Ledningskansliet
Ekonomienheten
Utveckling
Bengt Wittgren
Tillstånd
Brita Sjöström
Tillsyn
Karin Hååg
Användning
Anders Carlsten
Vetenskapligt stöd
Effekt och säkerhet 1
Medicinteknik
Medicinsk information
Omvärld och
innovationsstöd
Effekt och säkerhet 2
Kosmetika och
hygienprodukter
Läkemedelsanvändning
Effekt och säkerhet 3
Laboratorieenheten
Effekt och säkerhet 4
Farmaci och bioteknologi
Produktinformation
Kontroll av
läkemedelsprodukter och
narkotika
Inspektionsenheten
IT-enheten
Registrering och
informationshantering
Serviceenheten
Läkemedelssäkerhet
Giftinformationscentralen
Tf HR
Pernilla
Rosengren Johansson
HR-enheten
Regulatoriska
enheten
Medicinsk
information
Kliniska prövningar och
licenser
Juridik
Joakim Brandberg
Rättsenheten
Växtbaserade läkemedel
Centrum för bättre
läkemedelsanvändning
Madeleine Wallding
Gäller fr.o.m. 2013-01-16