Styrelse
Mats Larson, ordförande
Internrevision
Generaldirektör
Strategisk verksamhetsplanering och säkerhet
Christina Åkerman
Ledningskansliet
HR-enheten
HR
Eva-Britt Örtegren
Förvaltning
Enrique Arias
Ekonomienheten
IT-enheten
Rättsenheten
Registrering och
informationshantering
Juridik
Joakim Brandberg
Serviceenheten
Utredning och regulatorisk administration
Thomas Uhlin, tf
Vetenskaplig
och
regulatorisk
strategi
Effekt och Effekt och Effekt och Effekt och
säkerhet 1 säkerhet 2 säkerhet 3 säkerhet 4
Farmaci
och bioteknologi
Produktinformation
Regulatoriska
enheten
Farmakovigilans
Kliniska
Växtprövningar
baserade
och
läkemedel
licenser
Tillsyn och vetenskaplig information
Karin Hååg, tf
Bengt
Wittgren, tf
Medicinteknik
Kosmetika
och hygienprodukter
Kontroll av
narkotika och Inspektionsolaglig läkeenheten
medelshantering
Laboratorie- Läkemedelsenheten
användning
Giftinformationscentralen