Styrelse
Mats Larson, ordförande
Internrevision
Generaldirektör
Registrering och
informationshantering
Christina Åkerman
Ledningskansliet
Ekonomienheten
IT
Strategisk
verksamhetsplanering
Enrique Arias
Verksamhetsstöd
Steve Thell
Service
Säkerhet
HR-enheten
HR
Eva-Britt Örtegren
Rättsenheten
Juridik
Joakim Brandberg
Upphandling och inköp
Kommunikationsenheten
Kommunikation
Lars Dagerholt
Utredning och regulatorisk administration
Lena Björk
Vetenskaplig
och
regulatorisk
strategi
Tomas
Salmonson
Effekt och Effekt och Effekt och Effekt och
säkerhet 1 säkerhet 2 säkerhet 3 säkerhet 4
Farmaci
och bioteknologi
Produktinformation
Regulatoriska
enheten
Farmakovigilans
Kliniska
Växtprövningar
baserade
och
läkemedel
licenser
Tillsyn och vetenskaplig information
Gert Ragnarsson
Kontroll av
Kosmetika Kontroll av
Kosmetika
narkotikaoch
och LäkemedelsInspektions- InspektionsLaboratorie- LaboratorieLäkemedelsMedicinnarkotika
Medicinteknik och
och
hygienhygienolagliga
enheten
enheten
användning
teknik
olaglig
läkeanvändning
enheten
enheten
produkter
produkter
läkemedel
medelshantering
Giftinformationscentralen