Styrelse
Mats Larson
Internrevision
Generaldirektör
Registrering och
informationshantering
Christina Åkerman
Ledningskansliet
Ekonomienheten
IT
Strategisk
verksamhetsplanering
vakant
Verksamhetsstöd
vakant
Service
Säkerhet
HR-enheten
HR
Eva-Britt Örtegren
Rättsenheten
Juridik
Joakim Brandberg
(stf Kenneth Nordback)
Upphandling och inköp
Kommunikationsenheten
Kommunikation
Lars Dagerholt
Utredning och regulatorisk administration
Lena Björk
Vetenskaplig
och
regulatorisk
strategi
Effekt och Effekt och Effekt och Effekt och
säkerhet 1 säkerhet 2 säkerhet 3 säkerhet 4
Farmaci
och bioteknologi
Produktinformation
Regulatoriska
enheten
Farmakovigilans
Kliniska
Växtprövningar
baserade
och
läkemedel
licenser
Tillsyn och vetenskaplig information
Gert Ragnarsson
Tomas
Salmonson
Medicinteknik
Kosmetika
och hygienprodukter
Kontroll av
alkohol och
narkotika
Inspektionsenheten
Laboratorieenheten
Läkemedelsanvändning
Giftinformationscentralen