Generaldirektör

advertisement
Styrelse
Mats Larson
Internrevision
Generaldirektör
Registrering och
informationshantering
Christina Åkerman
Ledningskansliet
Ekonomienheten
IT
Strategisk
verksamhetsplanering
Enrique Arias (juli 2011)
Verksamhetsstöd
Steve Thell
Service
Säkerhet
HR-enheten
HR
Eva-Britt Örtegren
Rättsenheten
Juridik
Joakim Brandberg
(stf Kenneth Nordback)
Upphandling och inköp
Kommunikationsenheten
Kommunikation
Lars Dagerholt
Utredning och regulatorisk administration
Lena Björk
Vetenskaplig
och
regulatorisk
strategi
Tomas
Salmonson
Effekt och Effekt och Effekt och Effekt och
säkerhet 1 säkerhet 2 säkerhet 3 säkerhet 4
Farmaci
och bioteknologi
Produktinformation
Regulatoriska
enheten
Farmakovigilans
Kliniska
Växtprövningar
baserade
och
läkemedel
licenser
Tillsyn och vetenskaplig information
Gert Ragnarsson
Kontroll av
Kosmetika Kontroll av
Kosmetika
narkotikaoch
och InspektionsMedicinnarkotika
Inspektions- LaboratorieLaboratorie- LäkemedelsLäkemedelsMedicinteknik och
och
hygienhygienolagliga
enheten
enheten
användning
teknik
olaglig
läkeenheten
enheten
produkter
produkter
läkemedel
medelshantering
Giftinformationscentralen
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards