Syftet med ämnet idrott är att:
Ge flickor och pojkar möjligheter att fördjupa sig i olika idrotter.
Lära eleverna att ta ansvar för både sina studier och sin egen träning.
Att utöka mängden fysisk aktivitet under skoltiden som ger en positiv inverkan på hela skolarbetet.
Ge färdigheter i att respektera varandra och bli bra på att samarbeta.
Målgrupp
Idrottsintresserade pojkar och flickor
Kursplan
Kursplanen för undervisningen i idrott strävar efter att eleven ska:
Fördjupa sig i olika idrotter
Kunna följa gemensamt uppsatta mål
Fördjupa kunskaper såsom balans, koordination, samarbete, styrka och kondition.
Utveckla sin psykiska och sociala förmåga
Timplan
Idrottsundervisningen kommer att innefatta 90 minuter per vecka.
Anläggning
Vi använder Arena Träffen, Multiarenan, Sätraängarna, Konstgräsplan. Vid vissa fall kan även
kommunens andra idrottsanläggningar att användas.