Dokumentation gruppsamtal

advertisement
• Fler konkurrerande idrotter. Ekonomisk fråga
• Föäldraengagemanget större idag. Föräldrarna bestämmer idrott för sina barn och tänker individuellt på sin son/dotter även i lagsporter.
• De större klubbarna drar till sig spelare/idrottare från mindre landsortsklubbar, där föräldrana
ringer själva för att få in sitt barn i en större klubb.
• Sociala medier
• Strukturella problem
• Handboll - Mål: Öka antalet föreningar
• Ishockey - Tappar mycket på juniorsidan. Spelare från mindre klubbar söker sig till hockeygymnasier.
• Toppning
Varför slutar tonåringar att sporta?
• En spegling av hela samhället. ALla ska prestera max inom alla områden - skola, vänskap, utseende, sociala medier och dessutom ha tid över för kanske 1-3 idrotter med träning flera gånger i
veckan + tävlingar. Tanken ”Du är vad du presterar”. Barnen hinner/orkar inte
• En eknomisk fråga
FInns dåliga beteenden i sporten?
• Ja, har sett flera exempel!
• Viktigt att prata värdegrunder med barnen men också med tränare och föräldrar! Viktigt med
utbildning.
Har vi strukturella motkrafter i er idrott?
• Grundtänket är att olika föreningar träffas enbart i tävlingar, inte för att ha kul!
• Ledare - reproducerar mönster och logik
• Media, lyfter ofta fixstjärnor som lyckats tidigt
• Föräldrarnas drömmar.. driva på
Strukturella motkrafter
• Seriesystem - distriktslag - SM (drivkraften hos ledare)
• Mer organiserat idag - ingen (mindre) spontanidrott
• Kan LOK-stödet ligga bakom? Ekonomiska perspektiv - tävlingar och cuper är viktiga intäkter.
• Binda upp familjerna tidigt, fotbollsdagis m.m.
• Vi tänker att det är högre andel inaktiva barn idag (de som idrottar ”slåss” alla idrotter om)
• Uttagning till idrottsgymnasier är ett ”probllem”.
• Varför tappar orienteringen deltagare från äldre tonåren till man skaffat familj, då man kommer
tillbaka. Bara eliten kvar vid 18-30 år.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ordförandekonferenser i olika idrotter.
Idrott och politik - bjuda in politiker.
Ungdomskonferens(er). Presentera nya idrottsstrategin, ev bjuda in Anders Wahlström.
Visa upp några idrotter, t.ex. rally, skidtunneln i Torsby, Stjerneskolans Idrottsgymnasium jubileum
Kultur - Lerinmuseet, Idrottshistoriska sällskapet, kommunrepresentanter inbjuds.
Alla värmländska kommuner tillfrågas: - Vad kan ni visa upp/göra?
Värmländska föreningar frå chans att visa upp sig.
SDF förlägger möten med föreningar i anslutning
Ordförandekonferens inom SF förläggs i anslutning till mötet
Värmlands SDF möter respektive SF för att diskutera ”värmländska frågor”
Utbildningar läggs i anslutning
Visa upp alla idrotter på något sätt, på annan plats. Intresserad av att se mer, få följa med på en
bussresa exempelvis och se Karlstad, Värmland, idrott - helhetsupplevelse
Montrar för att få in fler (mässa)
Prova på-dag - skolor/kommun
Ridsporten visar upp sig på Sandgrundsudden i olika discipliner, hopp/dressyr, distans, körning,
voltige, WE
Prova på-dag - alla idrotter
Stolpjakt i centrum - speciella stolpar som endast gäller denna veckan.
Webb-TV för de RIM-are som är med på konferensen som de får i pauser.
Twitterkonto för RIM 2017
Gymsastiken visar upp sig på torget/utanför CCC
”Idrottsfestival”
SDF:er tapetserar Karlstad med klätterväggar m.m.
SDF:er gör uppvisningar av sina idrotter
Uppmana SDF:en att promota och visa upp sina idrotter som ”prova på”-tillfällen.
Hur nyttja ”idolerna”? Hur får vi med kommunerna?
Storbildsskärm från mötet på torget.
Skapa debatt kring anläggningar, lokaler - kommunpolitiker
• SDF:en frå välja hur de vill delta. Diskuteras i varje SDF.
• Digitala samarbetsytor som SDF kan anmäla sig till. Kan föreningarna i Värmland också få en yta
för att visa upp sig - goda exempel på nytänkande inom barn- och ungdomsidrott t.ex.
• Engagemang/grupp och bjuda in många på ett samlingsforum (ex. Facebook)
• Bjuda in övriga som inte idrottar än
• RInga till tidningar och sprida nyhet
• Sluten Facebooksida
• Maillista
• Info på hemsidan
• Nära samarbete med konsulenterna
• Mail, Facebook, inloggning på VIF/SISU:s hemsida
• Facebooksida/grupp
Breddidrott
(med tävlingsinslag)
Motionsidrott
Elitidrott
Elitförberedande
idrott
Ungdomsidrott
Barnidrott
Innanför idrottsrörelsen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VIF-ledamot med i Värmlands Handbollsförbunds styrelse.
VIF-ledamot med vid VSIF-möte för information och utbyte, för vidarebef till Skol IF.
SISU-konsulenterna hjälper till på fältet
Gemensamt startskoll, exempelvis för hockeyn (17 föreningar) och handbollen. Kanske 4-5 föreningar per gång, info/jobba igenom (3-4 från varje styrelse)
Utskick i bra format till SDF för vidarebefordran till föreningarna
Utbildning - styrelse/ledare (SISU-helgen)
Grönt och skönt ledarskap - se Korpen
Processhandledning, guider, lathundar
Kunskap - motiv - argument
Goda exempel, förelsäare, använd film
Ekonomiska incitament för utveckling av strategin
Hjälpa till med att påverka föreningarna att använda SISU. Gymnastiken t.ex. har utbildningar i
egen regi.
Nätverksträffar för att få del av goda exempel mellan olika idrotter, anordnade av SISU
Lyfta goda exempel - inspirera
Mötas, byta erfarenheter
Frukostmöten, samtala
Vad kan erbjudas?
Flera idrotter samlas gemensamt för att ta fram sin unika strategi tillsammans med konsulenterna, så att de kan brainstorma gemensamt
Download