Gunilla Segerdahl. (PPT 0,27 Mbytes, öppnas i nytt fönster)

advertisement
EN VÄG IN…
f.d. Närområdesteam
f.d. Församteam
. TILL SAMORDNAD REHABILITERING
. TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG CENTRUM
. TILL FLERA VÄGAR UT
En väg in….
Dagens program
Sammanhang – Gunilla
Förarbeten
Monica
Efterarbeten
Elisabeth
Kartläggning
Charlotte
Vi som arbetar i En väg in…
Projektsamordnare 60 %
Representanter från;
Försäkringskassan 50 %
PrimärvårdsRehab 40 %
Arbetsförmedlingen 20 %
SDF Majorna-Linné 20 %
SDF Centrum 20 %
Samt ett i dagarna påbörjat samarbete med Rehabteamet på
PrimärvårdsRehab Olskroken:
SDF Örgryte/Härlanda 20 %
Försäkringskassan 10 %
Målgrupp/Syfte
•
Individer i behov av en samordnad rehabilitering,
dvs. stöd från fler än en part, ex
–
–
–
–
Individer med psykisk ohälsa
Individer som haft ett långvarigt bidragsberoende
Individer med förvärvad hjärnskada
Arbetslösa män med försörjningsstöd
•
Målgruppen är boende i någon av stadsdelarna Centrum,
Linnéstaden/Majorna eller Örgryte/Härlanda.
•
Syftet är att individerna ska få en ökad hälsa och en ökad förmåga till
eget förvärvsarbete
Mötet med individerna är inspirerat av;
Empowerment
•
egenmakt, frånvaro av hjälplöshet,
maktlöshet, underordning och förtryck
Salutogent
förhållningssätt
•
vad vi behöver för att behålla vår hälsa,
KASAM; känsla av sammanhang;
begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet
Systemteoretisk
familjeterapi
•
strukturen i familjeterapin,
flerpartssamtalen
•
10 livsområden från DUR (dokumentation,
utvärdering resultat)
Livsområden
Gången genom verksamheten
Kontaktperson utses i teamet som följer individen genom verksamheten
Samtycke
och remiss
till teamet,
förarbeten
Remissbekräftelse
Kartläggande
samtal
med flera
parter
samtidigt
I dialog
görs en
individuellt
anpassad
rehabiliteringsplan
Rehabiliteringsplan
Planen
genomförs
med
individuellt
anpassat
stöd
Remisssvar
Planen
följs upp
och teamet
avslutar
när planen
är
etablerad
Ökad hälsa
och närmare
arbete/studier
Förarbeten
•
•
•
•
Remisser
Dokumentation
Kontaktperson
Kontakt med individen
Kartläggning
• Flerpartssamtal
• Rehabplanering
LIVSOMRÅDEN
Intressen,
fritid,
aktiviteter
Rättsliga
förhållanden
Familj och
andra
Arbete
Utbildning
Sysselsättning
Ekonomi
Boende
Användning av
alkohol,
narkotika,
tabletter, mm
Psykisk hälsa
Fysisk hälsa
Vardagsgöromål (ADL)
Inom vilka områden behövs förändringar för att få ökad hälsa
och ökad förmåga till förvärvsarbete?
PLANERING
Tid för ny uppföljning
Gunilla Greiffe Segerdahl, projektsamordnare,
[email protected]
Elisabeth Johansson, Försäkringskassan
Monica Sommar, sjukgymnast, Primärvårdsrehab
Carina Andersson, SDF Majorna-Linné
Charlotte Capelius, SDF Centrum
Cecilia Klingspor, Arbetsförmedlingen City
Ann Yttring, SDF Örgryte-Härlanda, (via Rehabteamet
På Primärvårdsrehab Olskroken)
tel. 031-365 74 30
tel. 010-119 66 56
tel. 031-747 81 87
tel. 070-258 79 75
tel. 031- 365 75 84
tel. 010-487 20 61
tel 031-365 51 75
Genomförande och uppföljning
• Dokumentation
• Uppföljning
• Delaktighet
Samordningsförbundet Göteborg Centrum
Skärgårdsgatan 4, plan 2, 414 58 GÖTEBORG (samma
hus som Vårdcentralen Majorna)
www.samverkanvg.se
Download