Från: Fredrik Dunér landskap.se> Skickat: den 9 mars

advertisement
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:
Fredrik Dunér <[email protected]>
den 9 mars 2017 11:32
Administration SBK Externa Mail
[email protected]
Diarienummer S-Dp 2012-18476-54 - Dagvattenutredning
2017-0307_Gubbängen_fältet_kompletterande_dagvattenutredning_slutversio....pdf
Hej!
Här kommer slutversion av kompletterande dagvattenutredning för Gubbängens sportfält.
Diarienummer är S-Dp 2012-18476-54.
Utredningen ska diarieföras på ärenden.
Tack på förhand!
Bästa hälsningar
//Fredrik
....................................................................................................................
Fredrik Dunér
Landskapsarkitekt LAR/MSA
+ 46 8 509 085 10
+ 46 70 319 11 31
Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
Södermannagatan 5
116 23 Stockholm
www.aj-landskap.se
Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2017-03-09, Dnr 2012-18476

Please consider the environment before printing this e-mail
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards