Vatten

advertisement
STUDIEHANDLEDNING
Vi lär oss om: Kroppens kemi
Vatten
Filmens innehåll
Du ser och använder vatten varje dag. Vatten finns
överallt omkring oss och inuti oss! Men vad är vatten
egentligen? Varför är det så viktigt för din kropp och
vad behöver kroppen vatten till?
Vi lär oss bland annat att vatten finns i dina celler, i ditt
blod och håller dina ögon fuktiga.
Programmet är indelat i kapitel:
- Inledning
- Vad är vatten?
- Hur använder kroppen vatten?
- Hur får vi i oss vatten?
- Sammanfattning
Undervisningen i Kemi (högstadiet) ska behandla
följande innehåll enligt läroplan:
• Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för
hälsan. Kemiska processer i människokroppen.
Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin
förmåga att (enligt läroplan):
• använda kemins begrepp, modeller och teorier för
att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Mål för betyg E i årskurs 9:
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer.
Biologi:
• Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av
sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
© Rättigheterna till studiematerialet ägs av
Solfilm Media AB.
Du har rätt att använda dig av studiematerialet
i samband med visning av programmet.
Filmfakta
Ämne: Kemi, biologi
Ålder: Från 12 år (H)
Speltid: 13 minuter
Svenskt tal med svensk text som tillval
Produktion: Solfilm Media AB
Inlärningsmål:
- Att lära sig om de ämnen som vi behöver leder
till ökad kunskap om hälsa och de kemiska
processer som pågår i våra kroppar.
© Solfilm Media AB
Distribution: © Solfilm Media AB, MMXV
Filmnr: Sol7356
www.solfilmmedia.se • [email protected] • 0414 - 170 70
1
STUDIEHANDLEDNING
Vi lär oss om: Kroppens kemi
Vatten
Diskussionsfrågor
Det är viktigt att läraren/ledaren förbereder övningarna kring filmen och funderar igenom hur diskussioner
och svar ska hanteras. Dela gärna upp gruppen i mindre grupper och låt deltagarna först skriva ned sina
svar. Anpassa gärna materialet och fördela eventuellt
frågorna bland grupperna.
Följande frågor är indelade i kapitelordning.
Innan filmen
• Vad vet du om hur kroppen använder vatten?
Inledning
• Vad tänker du på när du hör ordet ”vatten”?
• På vilka olika sätt använder du vatten varje dag?
Vad är vatten?
• I vilka olika former finns vatten i?
• Hur ser en vattenmolekyl ut?
• Vilka egenskaper har vatten som gör det till ett bra
lösningsmedel?
• Individuell uppgift: Varje elev gör en affisch om ett
visst livsmedel som innehåller vatten. Ta reda på hur
vattnet i livsmedlet används av kroppen. Presentera
sedan din affisch för gruppen. Sätt upp alla affischer i
klassrummet.
• Gruppuppgift: Dela upp klassen i olika grupper.
Grupperna formulerar en frågeställning kring
kolhydrater, t. ex:
- Ta reda på mer om hur kroppen använder vatten i
olika processer.
- Vilka problem medför bristen på rent vatten
i utvecklingsländer?
- Vad händer om kroppen inte får i sig vatten?
- Vilka egenskaper har vatten?
Grupparbetet ska sedan svara på frågeställningen.
Presentera arbetet för gruppen på stora ritblock, som
webbsida, film eller som en serietidning.
Hur använder kroppen vatten?
• Ge exempel på hur kroppen använder vatten.
• Hur används vatten i våra celler?
• Vilka signaler kan kroppen ge om du har druckit för
lite vatten?
• Vilka signaler kan kroppen ge om du har druckit för
mycket vatten?
• Hur mycket vatten behöver du dricka under en dag
enligt Livsmedelsverket?
• Vilka omständigheter kan påverka hur mycket
vatten du behöver dricka under en dag?
Hur får vi i oss vatten?
• Hur länge klarar man sig utan vatten?
• Hur har vi det i Sverige med rent dricksvatten?
Jämför med hur det ser ut i utvecklingsländer.
• Ge exempel på hur vi får i oss vatten.
• Vad innebär det att ett ämne är vätskedrivande?
• Vad ska man tänka på när man köper vatten i flaska?
Sammanfattning
• Vad lärde du dig för nytt av att titta på filmen?
• Vad tycker du var viktigast med filmen?
Uppgifter
© Rättigheterna till studiematerialet ägs av
Solfilm Media AB.
Du har rätt att använda dig av studiematerialet
i samband med visning av programmet.
www.solfilmmedia.se • [email protected] • 0414 - 170 70
2
Download