Barns hörsel lthalland.indd

advertisement
Hälsa • Sjukvård • Tandvård
Om du är orolig för att ditt barn har nedsatt hörsel, rådgör med din
barnavårdcentral.
BVC: ________________________________________
Tel: ________________________________________
Skapad av:
Eva Bergman Hörselvården, Söder Kommunikationscentrum, Halmstad
Gerd Almqvist-Tangen Barnhälsovårdsteamet, Halland
Källa:
Ahlström M. 2000.
Hedendahl L. Lindholm S. Westman G. 2001.
Hergils L. 1999.
Medicinska forskningsrådet. 1999.
Barns hörsel
Produktion: Landstinget Halland/pmv/info-avd Fotograf: Jesper Persson Tryckeri: Kopieringsbolaget, juni 2006
Om och när föräldrar eller BVC-sjuksköterskor misstänker en hörselnedsättning eller sen språkutveckling ska hörselprövning göras.
Detta sker efter att remiss skickats till öron-, näs- och halskliniken
vid Länssjukhuset, Halmstad, ÖNH- mottagningarna Falkenberg,
Kungsbacka och Varberg.
Hörsel
Hörseln är ett av barnets viktigaste sinnen. Genom hörseln utvecklar
barnen språk- och kommunikationsfärdigheter. De förundras över
ljuden i vår livliga värld. De lär sig läsa, uppskatta musik och uppfatta
varningssignaler. En hörselnedsättning sätter inte stopp för allt detta,
om bara insatser sätts in i ett tidigt skede.
Genom att ge barnen tillgång till de
ljud som berikar vår värld av idag,
kan vi hjälpa dem att utveckla
olika färdigheter, bland annat
med hjälp av hörseln.
Hur upptäcker man en hörselnedsättning på små barn?
Hörsel
Som förälder bör du alltid vara observant
på om ditt barn inte reagerar på ljud.
Ibland kan bristen på reaktion bero på
ouppmärksamhet, men den kan även
bero på att barnet inte hör normalt. En
medfödd eller tidig hörselskada påverkar
barnets språkutveckling. Ofta är det
just ett försenat eller uteblivet tal som får
omgivningen att misstänka att barnet kanske
inte hör.
Så här brukar små barn i olika åldrar utvecklas:
• Under barnets första sex månader är det medvetet om ljud, tal, musik
och kan lugnas av sina föräldrars tal. Du kan väcka barnet med starka
ljud.
• Under andra levnadshalvåret blir jollret mer nyanserat. Barnet kan
lokalisera ljud, uppfattar sitt namn och börjar härma ljud.
• Under andra levnadsåret kan barnet visa var lampan är och kan på
uppmaning peka ut saker i en bilderbok, d v s barnet börjar klara av
att koppla ihop ljudet med den sak som det beskriver. Barnet börjar
forma sina första ord.
Om något av ovanstående inte stämmer på
ditt barn behöver det inte betyda nedsatt
hörsel, men det kan finnas anledning att
kontrollera hörseln.
Barn och buller
Barn drabbas hårt av buller. Höga ljud är
det mest utbredda miljöproblemet för barn.
Många barn utsätts för ljud som skadar deras
hörsel redan i unga år.
3-årig pojke med hörapparat.
Det är viktigt att vi tillsammans försöker hitta
hörselnedsättningar på ett tidigt stadium,
så att barnet får bästa möjliga hjälp.
En hörselnedsättning kan vara medfödd
eller drabba barnet efter födseln, på grund
av exempelvis buller, skador, infektioner,
trauman.
Medfödda hörselnedsättningar har varit svåra
att upptäcka tidigt då det har varit svårt att testa
hörseln på små barn. Numera finns en lämplig
testmetod, OAE (otoakustisk emission) som gör det möjligt att utföra ett
snabbt och skonsamt hörseltest på det nyfödda barnet.
Hörselscreening
Hörselscreening under spädbarnsåret kan avslöja allvarliga hörselskador.
På barnavårdcentralerna erbjuds alla barn ett screeningprogram för att
en eventuell hörselnedsättning ska kunna
upptäckas. Programmet bygger på
frågor till föräldrarna. Vid 3-5
månaders, 8-10 månaders och
18 månaders ålder görs en
föräldraintervju, då frågor
ställs efter en given mall. När
barnet är 4 år genomförs
ett lekaudiogram, d v s ett
hörseltest, som en del i en
allmän hälsokontroll.
10-månaders pojke som hörseltestas
med hjälp av OAE-teknik (Oto aukustisk emission).
Download