Pressmeddelande 9 april 2008
Dustin startar eget finansbolag
Erbjuder kunderna en enklare finansiering
Dustin startar egen finansieringsverksamhet som ska komplettera och stödja försäljningen
till både företag och konsumenter. Verksamheten kommer att bedrivas i Dustin Financial
Services AB. Genom satsningen kan Dustin erbjuda nya finansieringsmodeller som är
skräddarsydda för Dustins kunder och verksamhet.
Först ut är en finansieringslösning som innebär att kunderna finansierar utrustning, licenser,
installation och andra engångskostnader under tre år. Avtalet är flexibelt när det gäller att
komplettera och byta ut viss utrustning. Hyran betalas kvartalsvis och efter de tre åren väljer
kunden om man vill lämna tillbaka produkterna, fortsätta hyra eller köpa ut.
– Fördelen för kunderna är att man kan ha Dustin som en helhetsleverantör för produkter,
tjänster och finansiering. Kunderna slipper kontakta andra finansbolag eller banken för köpet
samtidigt som denna finansieringsform gör att man inte behöver utnyttja sitt eget kapital till
kärnverksamheten, säger Christer Hansson, Affärsområdeschef Finansiering på Dustin.
Målet för Dustin är att göra det enklare för kunderna att handla, använda och äga produkterna
både när det gäller handhavande och ur ett ekonomiskt perspektiv. Kunderna slipper att
hantera inköpen som en investering, det vill säga betala hela beloppet vid leverans och ta upp
produkterna som en tillgång i balansräkningen. Kostnaden kan istället hanteras som en löpande
omkostnad eller driftskostnad som är enklare att budgetera och som inte påverkar kundens
nyckeltal på samma sätt som ett lån eller en investering skulle göra.
Finansavdelningen omfattar idag sex personer och leds av Christer Hansson. Arbetet med att
bygga upp funktionen har pågått sedan hösten 2007 och de första kunderna togs in under mars
2008. En av dessa var Stardoll.
– Vi valde Dustins nya finansiering eftersom den uppfyller alla de krav som vår finansavdelning
ställer. Dustin har allt vi behöver för vår verksamhet och som teknikchef är det en trygghet
att kunna beställa produkter utan att jag måste tänka på finansieringsupplägget, säger Fredrik
Nylander, CTO på Stardoll. I hyresavtalet ingår även att Dustin tar hand om returnerad utrustning och ser till att återvinna
eller skrota utrustningen på ett säkert och miljövänligt sätt.
De finansiella tjänsterna kommer även att erbjudas på Dustins danska bolag Computerstore till
hösten.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eriksson, Koncernchef Dustin, tel: 08-553 44 000
Om Dustin
Dustin, grundat 1984, är Sveriges största Internetbaserade återförsäljare av IT-produkter och hemelektronik och
består av två affärsområden; Företag och Konsument. Koncernen Dustin beräknas omsätta 4 miljarder kronor under
2008. Sedan augusti 2006 är Private Equity-bolaget Altor huvudägare. I juli 2007 tog Dustin första steget i en nordisk
expansion i och med förvärvet av danska Computerstore A/S, en av Danmarks ledande leverantörer av IT-produkter. I
Sverige och Danmark har Dustin nu cirka 350 anställda. För mer information om Dustin Home gå in
på www.dustinhome.se För mer information om Dustin, gå in på: www.dustin.se