REPUTATION RESUMÉ - ANDREAS FRANSON
Senior analytiker, grundare av Internet Intelligence Nordic AB
Mail: [email protected]
Mobil: 0733 - 56 41 51
www.internetintelligence.se
Mitt professionella rykte:
Med inspiration, ett kraftfullt engagemang och fokus på resultat gör Andreas det svåra enkelt och skapar en
påtaglig affärsnytta för kunden.
Andreas har ett stort och kraftfullt engagemang med ett tydligt fokus på att leverera kundnytta. Han engagerar sig
snabbt i kundens frågeställningar och prioriterar för att snabbt få fram en bra leverans. Andreas har den unika
kombinationen av att vara både analytisk och kreativ. Han är en visionär som är mycket driven när det gäller att skapa
nya praktiska lösningar för kunden. Andreas är mycket strukturerad, skapar tydliga målbilder och lämnar inget åt slumpen,
allt är genomarbetat. Med ödmjukhet och sin osedvanligt goda sociala förmåga gör han det svåra enkelt för alla.
Andreas sätter sig snabbt in i verksamheter, prioriterar det som är viktigt och skapar snabbt ett förtroende. Han är
mycket bra på att slutföra, följa upp och får med sin pedagogiska förmåga snabbt accept hos kunder. Han ser de större
sammanhangen, inspirerar med sin heltäckande kunskap och sin höga ambitionsnivå. Andreas är bra på att omsätta sin
problemlösning i faktisk affärsnytta för kunden. Han ser de utmaningar som branschen står inför och kan erbjuda
avancerade lösningar. Kunderna kan förvänta sig snabba resultat när man anlitar Andreas.
Sammanställningen baseras på svar från 12 kollegor och kunder som lämnat svar anonymt september 2012. Detta har analyserats av
Per Frykman och Karin Sandin - Ditt professionella rykte. 070-624 00 58
Mitt erbjudande till Er:
Med min bakgrund som ekonom, min långa erfarenhet som analytiker och min breda kunskap om hur olika systemstöd kan
hjälpa, eller stjälpa, en organisation, vill jag bidra till att gissningar ersätts med faktabaserade beslut, att effekten av
tagna beslut utvärderas och att utvärdering och analys ligger till grund för företagets fortsatta prioriteringar.
Det datadrivna företaget fokuserar på relevant information, har effektivt systemstöd och interna processer som
säkerställer att informationen är korrekt, analyseras och når rätt beslutsfattare vid rätt tidpunkt. Jag identifierar
förbättringsmöjligheterna i hela flödet och att föreslår åtgärder och prioriteringar. Steg för steg hjälper jag er att
utvecklas till ett mer datadrivet företag.
Yrkeserfarenhet och utbildning :
Controller och Analyschef, Aftonbladet
Business Intelligence Manager Nordic Region, Unibet
Konsultuppdrag för: SEB, Eniro, Postkodlotteriet, Stardoll, Nordic Choice Hotels, SAS Institute, m.fl.
Civilekonom, Lunds universitet
Award of Achievement in Web Analytics, University of British Columbia
Google Analytics Individual Qualification (GAIQ), Adobe Certified Professional (SiteCatalyst)