KomMed Jonas Berg - Automatiska processer i fundraising

Automatiska
processer i
fundraising –
hur och varför
Om KomMed
KomMed levererar molnbaserade
CRM-system till insamlingsorganisationer sedan 2006. Branschledare med över 60 kunder i Sverige.
Jonas Berg, medgrundare och
vice VD, arbetar idag med affärsutveckling – att ta KomMed
vidare i och utanför Sverige.
Varför?
Ökad kommunikation = ökat givande
Ökad information = ökat givande
Personlig återkoppling = ökat givande
Din tid är värdefull - använd den
till rätt saker
Använd internt – lätt att glömma
Hur?
Utmana ditt systemstöd
Sätt upp rimliga mål, systemet ska
jobba för dig, men inte ersätta dig
Tänk igenom budskapet
Hur börjar jag?
Papper och penna (eller whiteboard)
Rollbaserat – olika roller börjar på
olika ställen
Tidsvinst – vilken enskild uppgift
tar regelbundet mest arbetstid?
En åt gången – bättre med få bra
än många som behöver underhållas
Kan det gå för långt?
Ja
Flera parallella processer gör samma
sak, kan leda till multipel
kommunikation till givaren
Skicka saker till tryck utan att OK:a –
tekniskt möjligt, med läskigt
Testa internt först (bara ett tips)
Enkelt exempel
Tacka för gåvor under 500 kronor
Kommunicera mera
Tacka alla som går att nå,
snabbt (eller…)
(Överkurs – olika budskap beroende
på kampanj ändamål)
Enkelt exempel
Komplexare exempel
Bekräfta autogiromedgivande
Basera kommunikation på kanal
A/B-tester
Låt systemet sätta lojalitetsnivå,
regelbaserat och regelbundet
Komplexare exempel
Är jag klar nu?
Nej
Pågående arbete – förfina, förnya
och följ upp
Ger möjlighet att tänka på saker
som tidigare inte hunnits med
Systemstöd
Börja med det du har – inventera
ditt systemstöd
Finns rätt byggstenar?
Är systemstödet flexibelt?
Kan jag administrera det själv?
Sammanfattning
Att automatisera sparar administrativ
tid som kan användas bättre
Att kommunicera mera, personligt,
leder till ökad insamling
Leder till ökad kommunikation inom
organisationen
Tack!
Besök gärna vår monter för att
diskutera, fråga eller ifrågasätta
automatiska processer.
Kommer frågorna senare är du
alltid välkommen att kontakta mig:
Jonas Berg
[email protected]
0733 80 19 10