Uppdraget PI - Banportalen

advertisement
UPP
- BVP´s systemstöd för upphandling
2007-09-13 v2
1
AGENDA
Inledning
Filosofi, kravbild, vägval, effektmål
Översiktlig demo av UPP
2
Analys av kritiska moment vid
arbete med upphandling
Lagstyrda moment
Processrelaterade moment
Moment kopplade till administration
Systemstöd??
”…ett stöd för att hålla ordning och reda på
upphandlingen, hantera dokument och mallar
på ett bra sätt, kunna kommunicera via email, tidsplanera flera upphandlingar
samtidigt och främja samarbete i en
geografiskt spridd verksamhet.”
Primära funktionskrav
• Mallhantering
• Tidsplanering
• Kommunikation, distribution
• Förenkla samarbete
3
Vägen till vårt val av väg………
Utvärdering av tillgängliga
standard system på marknaden,
referenser
Utvärdering av möjligheterna med
befintliga stödsystem och MSprodukter
Vårt vägval:
• Anpassa befintligt PROJ (BVP projektstyrningssystem)
• Utnyttja befintligt DOK (BVP dokumenthantering)
• Utnyttja befintligt PAS (BVP Planeringssystem)
• Utnyttja befintligt PUB (BVP Avtalsregister)
• Utnyttja befintliga funktioner i MS Word och MS Excel
Motiv:
• Det mest kostnadseffektiva alternativet som uppfyllde våra krav
• Möjlighet till snabb och enkel anpassning vid förändrade behov
• Synergier med övriga systemstöd inom BVP
• Låg driftkostnad
4
Effektmål
• Effektivare upphandlingsarbete, kortare handläggningstider
• Ökad användning av gemensamma mallar, enkel versionshantering
• Förenklat samarbete, enklare med back-up
• Ökad stimulans, inspiration och motivation för upphandlarna
• Bättre planering och utnyttjande av våra upphandlingsresurser
5
Download