Effektmål: vad ger våra mål för effekt i slutändan?

advertisement
Visionsmöte Sverker Wadstein 3/2
Processmål
Delmål
Nu
Slutmål. → Effektmål
Processmål: t.ex. 5 sociala event. Hur ser processen ut?
Effektmål: vad ger våra mål för effekt i slutändan?
Olika mål är intressanta för olika individer.
Tankar om mål: Slutmålen är det enda som är nedskrivna. Processmålen är viktiga för
utskottsmedlemmarna.
Engagemang
Resultat/Effekt
Struktur
Balansen mellan struktur och engagemang är det som ger resultatet.
Vissa personer har mycker karisma och bidrar till energi, andra är med strukturfokuserade.
Vart är vi nu? Vart vill vi?
Vart är vi idag? (Deskriptiv)
Vad vill vi med...
Vi växer och går från homogen till mer
heterogen
Hålla kvar den gemytliga känslan och vara
en homogen förening men ändå större med
mer diversitet.
Står inför ett vägskäl: vad ska vi göra?
Seriöst/roligt? Hur stora skall vi bli?
Är effektmålet att vi skall vara en homogen
grupp eller mer fokus på resultat?
Olika årskurser (1-5)
Gemytlig förening = öppenhet
Kombinera seriöst och oseriöst (mkt seriöst
i visionen). Spretighet, behöver inte vara
bra eller dåligt.
Tydligare röd tråd med föreningen, mer
enhetligt och man förstår att vi gör olika
event.
Resultat/uppgift --------> Relation
Ambidextrious Organization
Utnyttja alumner
Spridda event med samma folk som
kommer. Vi har väldigt många medlemmar
men få som faktiskt kommer.
Olika event till olika typer av människor. En
stor bredd med många typer av människor.
Folk kommer på det de är intresserade av
och kan inte gå på allt:
lunchföreläsningar/sittningar
Antal aktiva är bra.
Fler deltagare bland medlemmar
Event kommer i klumpar
Rutiner saknas
Fler rutiner och checklistor som hjälper till
att föra över kunskap över åren.
Tydligare förmedla vad vi vill till de som
söker utskott i Navitas
Rutiner för att rensa driven och strukturera
upp rutiner och mallar som man lättare kan
använda och hitta.
Varje event har inget specifikt effektmål
utan det blir mer att bara fullfölja
verksamhetsplanen.
Syns inte, hemliga och oklara
Integrera med andra föreningar
Slogan
Dokument som sammanfattar vad alla gör
och vad vi har för mål & visioner så att alla
som är med i Navitas vet vad det är vi
faktiskt gör.
Mycket som händer, inte så mycket struktur
överlag i föreningen men mer i resp. utskott.
Knyt samman organisationen i en ram för
att få mer koll på resterande del
Dålig koll över målen för Navitas, mer för
sitt utskott.
Kommunicera och koppla samman de
övergripande målen med utskottsmålen.
Visa på att utskottsmålen baseras på de
övergripande målen
Visionen genomsyrar inte arbetet helt
emellan utskotten.
Mycket engagemang i olika led men det är
svårt att samla det.
Internt nyhetsbrev.
Energi & vilja
SMART:a mål till sommaren 2017
1. Att ha fasta och välfungerade rutiner för all vår kontinuerliga verksamhet som
fungerar varje år.
2. Nå ut till fler med ett hållbarhetstänk, bli större och med större diversitet.
3. Kunskap- och informationsutbyte
1. Tydligare övergång
2. Gemytlig förening
1. Rutin
2. Röd tråd
3. Intern kommunikation
Svara på varför detta är viktigt! → Detta ger värderingar och meningen med föreningen
(toppen av triangeln). Vad är det vi upplever med dett och vad får vi för effekt av detta?
Varför är det viktigt, vad får det för effekt?
Tydligare övergång, få verksamheten att gå på rutin, intern kommunikation: arbeta med
effektivt. Kan arbeta mer med föreningens mål och slippa slösa energi på annat →
Traditioner.
Gemytlig förening: få engagerade folk, säkra att folk söker sig hit. Ha roligt.
Jämnt fördelat: sprida budskapet till fler personer för att få ut syftet: “rädda världen”. Olika
perspektiv.
Röd tråd: större fokus för att känna att man uppnår något. Mer gemenskap. Tydligare bild
utåt av vad vi gör.
För varje steg vi tar (streck i triangeln): balans mellan Energi och struktur. Vad är det första
steget vi skall ta?
Ex. skriv rutiner ifrån varje utskott tills 15/3.
Rutin-workshops.
Allmänna tankar:
Aktiva - byta namn på utskottsmedlemmarna?
Visioner - Spika ett visionsdokument på årsmötet.
Hur ser balansen ut mellan relation och uppgift? Vad vill vi åstadkomma? Vad är prioriteten:
engagemang och processmål eller effektmål?
Mer mål ang. trivsel i visionen!
Hur syns vi utifrån? Seriösa, oseriösa?
Be alla utskott skriva gemensamma testamenten/rutiner
Visionsdokumentet:
● Vi har mål men vi har inga riktiga mål för hur vi skall ta oss dit. Dela upp målen efter
5-15 årsperiod?
● Ett naturligt hållbarhetstänk är den viktiga punkten.
Download