Vision 80/20 Auto Attendant
TA L S T Y R D T E L E F O N I S T
PRODUKTBLAD
Vision 80/20 Auto Attendant är en talstyrd telefonist som automatiskt utför de vanligaste
telefonistfunktionerna, till exempel koppla samtal till person eller funktion och ta emot
och läsa upp hänvisningar.
Förbättrar servicen
Snabbfakta
Den automatiska talstyrda telefonisten förbättrar servicen till kunder,
leverantörer och partners samt den personliga effektiviteten för de
anställda. Önskas mänsklig service kan det när som helst begäras.
• Marknadens bästa taltolkning
Fördelarna är många med den automatiska telefonisten: alltid
tillgänglig, alla samtal besvaras, kortare svarstider, större kapacitet
och stora kostnadsbesparingar.
Vision 80/20:s automatiska telefonist är mycket lättanvänd och
har marknadens bästa taltolkning. Det finns också ett stort antal
tilläggsfunktioner och komplement till Vision 80/20 som underlättar
arbetet för både telefonister och anställda.
En investering återbetalar sig normalt inom 3-12 månader.
Minskar samtal till telefonist
Normalt minskar samtalen till telefonist med 20-50% för medelstora
och stora företag. För det mindre företaget kan det vara ett alternativ
till en permanent växeltelefonist. Den talstyrda telefonisten kan koppla
samtal till person, enhet eller en kombination av dessa. Systemet
klarar även att hantera följdfrågor när det finns flera personer med
samma namn.
Med talstyrd hänvisning slipper du komma ihåg olika hänvisningskoder.
Istället ringer du upp Vision 80/20 Auto Attendant och säger till
exempel ”lunch till kvart i två”, ”semester till fjortonde juli”.
• Tillgänglig 24/7
• 20-50% färre samtal till telefonist
• Fyra språk: svenska, norska, danska,
engelska
• Utförlig statistik
• Fungerar med de flesta växlar och
hänvisningssystem
• Flest talstyrda tjänster
VISION 80/20 AUTO ATTENDANT
Integration med mänskliga telefonister
Integration med kalender och e-post
Vision 80/20:s talstyrda telefonister kan enkelt kompletteras med
mänskliga telefonister. Lokalt eller via extern telefonisttjänst på
distans, med full telefonistfunktion. Via ett antal tjänsteleverantörer
erbjuder vi en integrerad telefonisttjänst på distans.
De vanligaste aktiviteterna som idag görs med hjälp av kalender
eller e-postsystemet kan skötas talstyrt:
Grafisk dialogeditor
Med den grafiska dialogeditorn byggs nya tal- och
knappvalsstyrda dialoger enkelt. Dialogeditorn erbjuder också
en mängd kraftfulla samtalsstyrningsfunktioner.
•
Ringa kontakter i den personliga katalogen.
•
Lägga in, ta bort och läsa upp aktiviteter i kalendern.
•
Läsa upp, svara på och vidarebefordra e-post.
Med Vision 80/20 kan Microsoft Outlook/Exchange, Lotus
Domino/Notes, Novell GroupWise och FirstClass användas från
fler ställen: i bilen, på resan eller andra ställen där datorn eller
Internet inte är lämpligt eller finns tillgängligt.
Övriga talstyrda funktioner
Exempel på andra talstyrda funktioner och tillägg:
Grafisk dialogeditor
•
Samtalsstyrning
•
Återuppringning
•
Röstbrevlåda
•
Bokning
•
Vidarekoppling
•
Internetuppläsning/RSS
•
Telefonkonferens
Integration
Visionutveckling har integrationer med de flesta telefonväxlar,
hänvisnings-, AD-, kalender- och e-postsystem. Detta medför att
informationen bara behöver finnas på ett ställe, då Vision 80/20
bland annat importerar abonnentdata från hänvisningssystemet
och synkroniserar data med kalendersystemet.
Om Enhouse Interactive
Enghouse Interactive utvecklar och levererar marknadens bredaste utbud av plattformsoberoende lösningar för kundkommunikation, via sitt
nätverk av erfarna partners med stort kundfokus. Våra integrerade kommunikationslösningar inkluderar flerkanaliga contact center-lösningar med
telefonistfunktioner, hänvisning, självbetjäningstjänster, inspelningsfunktioner, besökshantering samt statistik och debitering. Lösningarna ger företag
och organisationer en valfrihet att kommunicera med sina kunder enligt deras eget önskemål, snabbt effektivt och framgångsrikt.
Läs mer på www.enghouseinteractive.se
© 2012 Enghouse Systems. All Rights Reserved.