AddNodes dotterbolag Teknik i Media tecknar

advertisement
Stockholm den 16 februari 2007
AddNodes dotterbolag Teknik i Media tecknar avtal om
drift- och förvaltningstjänster med SVT.
Som tidigare meddelats har SVT tilldelat AddNode avtalet. På grund av
överklaganderegler enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) har avtal
kunnat tecknas först idag. Avtalet omfattar drift och förvaltning av interaktiva
tjänster som till exempel SVT.se samt förvaltningsansvaret och den tekniska
kompetensen kring SVT:s publiceringssystem. Avtalet är omfattande och
sträcker sig över tre år. Parterna har kommit överens om att inte publicera
ordervärdet.
SVT gick ut i upphandling med syftet att hitta en aktiv partner i driften och den
tekniska förvaltningen av svt.se, mobil.svt.se, forum.svt.se, medlem.svt.se mfl.
Teknik i Media vann upphandlingen i hård konkurrens och fick förtroende att ta
fullt ansvar för driften och förvaltningen av SVTs interaktiva tjänster. Avtalet
omfattar även tillhandahållande av hårdvaru- och lagringsresurser samt övrig
infrastruktur och resurser som motsvarar SVTs behov.
-Teknik i Media har lång erfarenhet av att leverera kvalificerade IT-tjänster till
medieproducerande företag. Med den bakgrunden kan vi bidra konstruktivt i
våra kunders utveckling av nya tjänster, funktioner och format. Affären visar på
styrkan och bredden i vårt erbjudande till medieproducerande företag, säger
Mats Åkesson, VD Teknik i Media.
SVT verkar i en högintensiv webbmiljö. Teknik i Media kommer med hjälp av
SUN Microsystems och IP-Only att kunna erbjuda en helt ny arkitektur med
mycket hög tillgänglighet. Lösningen bygger på hårdvara från Sun
Microsystems och via IP-only erhålls en flexibel lösning i kommunikationen mot
Internet.
För ytterligare information kontakta:
Mats Åkesson, VD Teknik i Media AB och Affärsområdeschef Media
Tel: +46 70 420 57 01, e-post: [email protected]
Bo Strandberg, VD och koncernchef AddNode AB
Tel: +46 70 536 56 08, e-post: [email protected]
Johan Andersson, IR-ansvarig AddNode
Tel: +46 70 420 58 31, [email protected]
Om AddNode
AddNode erbjuder bransch- och teknologispecifika IT-lösningar som effektiviserar och
utvecklar kundernas affärer. AddNode verkar inom fyra affärsområden; Industrial, Media,
Process Management och Technology. AddNode är noterat på Stockholmsbörsen.
Koncernen har cirka 530 anställda och verkar i Sverige, Norge, Danmark och Finland med
huvudsäte i Stockholm. För mer information, se www.addnode.com Teknik i Media är ett
bolag inom affärsområde Media. För mer information om Teknik i Media, se www.tim.se
Download