Säkerhetsplan för Farmarville lägret

advertisement
Säkerhetsplan för Farmarville lägret
Ansvarig person:
Petra Ingo
Risk kalkyl:
- sjukdomsattacker eller allergireaktioner
-ormbett
-drunkning
-brutna armar& ben
- barn som går vilse
- barn som faller av hästen, barn som blir sparkade eller bitna av djuren på Brusaby
- barn som skadar sig på vassa redskap i verkstadeni Brusaby
- värmeslag
- barn som smakar på giftiga växter eller ämnen
- brand i någon av byggnaderna
-barn som vill åka hem
Farliga platser:
-genomgång av farliga platser med barnen i början
Risk Hantering:
-Petra Ingo har med 1:a hjälp väska och kyypackaus
- Petra sätter upp telefonnummer och adress till närmaste jourhavande läkare, och telefon nr.
giftcentralen, och informerar alla ledare var de är.
- Petra kolla alla byggnaders nödutgångar, och alla barn och ledare informeras om vad de skall
göra, och var de skall samlas om brand uppstår.
- Petra kollar upp om någon har sjukdomar och allergier och vem som använder någon form av
medicinering
- barnen delas in i mindre grupper med egna ansvariga ledare, så att de är lättare att hålla reda
på alla barn.
- badvakter finns alltid på stranden då barnen simmar, och barnen simmar i omgångar , så att
det inte är alltför många barn i vattnet på samma gång.
- barn och ledare påminns om att vara försiktiga i högt gräs, p.g.a ormar
-barn uppmuntras att dricka mycket om det är väldigt varmt väder.
- en ledare har 1:a hjälp certifikat
- alla ledare bär någon form av hatt, eller grann T-shirt, så att barnen också på håll lätt känner
igen sin ledare.
-Alla barn informeras om säkerheten på respektive station innan kurserna börjar på Brusaby.
Download