Omelett!

advertisement
Sidan 1
THOMAS HALLING
Omelett!
Lärarmaterial
VAD HANDLAR BOKEN OM?
Ahmed, Dewa och jag ska ta klassfoto idag och alla är fina. Fröken är sträng och säger till Dewa att ta av
sig kepsen och Lisa för att hon gör gester. Fotografen är inte nöjd. Plötsligt gör Fredde något som får alla att
skratta.
LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•
•
•
•
•
Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
(SV åk 1–3)
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga
drag. Skapande texter där ord och bild samspelar. (SV åk 1–3)
Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och
andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. (SV åk 1–3)
Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. (SV åk 1–3)
Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram. (BL åk 1–3)
ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•
•
•
•
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•
•
•
•
•
Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. (SV åk 1–6)
Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor. (SV åk 1–6)
Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder och andra verktyg som kan
stödja presentationer. (SV åk 1–6)
Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden. (SV åk 1–6)
Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik. (BL åk 1–6)
ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•
•
•
•
Tala och samtala i olika sammanhang.
Läsa, förstå och reflektera över olika texter.
Skriva texter för olika syften och mottagare.
Skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material.
– en möjlighet för alla
THOMAS HALLINGOmelett
Sidan 2
Ord att förklara
sträng
kär
nöjd
Bokrecension
I en bokrecension brukar man berätta för andra vad man tyckte om det man läst. En bokrecension brukar
även innehålla något om personerna och handlingen. I en del recensioner ger man även betyg.
Elevernas uppgift blir att skriva sin personliga recension av Vi tre: Omelett. Här följer ett förslag på vilka
moment recensionen kan innehålla:
•
Bokens titel.
•
Bokens författare.
•
Berätta något om personerna i boken.
•
Sammanfatta bokens handling.
•
Vad jag tyckte om boken.
•
Jag ger boken ____ stjärnor.
Fotografering
Fotokurs
Genomför en fotografikurs med eleverna. Fotograferingen kan ske med digitalkamera eller med t.ex. en
Ipad. Fotografering är trevligt och inspirerande att genomföra utomhus. Dela in eleverna i smågrupper och
ge dem olika uppdrag. Förslagsvis:
•
•
•
Natur
Lek
Skola
Eleverna har fått träna sig på att fotografera. Pedagogens uppgift blir sedan att visa hur man kan föra över
bilder från kamera/Ipad till datorn. Beroende på kunskap kan man även visa hur enkel bildredigering går till.
När eleverna har fått träning i att fotografera och en genomgång av den tekniska delen, får de sin nästa
uppgift. Låt eleverna fortsätta att arbeta i sina smågrupper. Deras uppdrag blir att ta roliga/spexiga
gruppfotografier. De får gärna använda rekvisita och utklädnad.
Nu ska eleverna överföra bilderna till datorn. Gör en skriftlig instruktion som de kan följa. När bilderna är
överförda får eleverna göra lite enkel redigering och sedan presentera sina bilder för övriga grupper.
– en möjlighet för alla
THOMAS HALLINGOmelett
Sidan 3
Porträtt och presentation
Dela in eleverna i par. Deras första uppgift blir att ta ett porträttfoto av sin kompis. Gå igenom vad ett
porträtt är och vad man ska tänka på för att få till ett lyckat porträtt, till exempel:
•
•
bakgrund
avstånd
Porträttet ska sedan kombineras med en presentation av kompisen. ”Detta är …”
För att kunna göra en presentation av någon, krävs det att man först gör en intervju. Här är förslag på frågor
till intervjun:
•
•
•
•
•
•
•
Vad heter personen?
Hur gammal är personen? När är hen född?
Var bor personen? Hur bor personen?
Personens familj?
Personens intressen?
Personens styrkor?
Personens drömmar?
Eleverna ska nu göra en presentation av sin kompis. Låt dem själva välja på vilket sätt de ska presenteras
på. Förslag på olika presentationer:
•
•
•
•
Muntlig presentation med bild och berättande.
Skriftlig presentation med bild och skrift.
Film med bilder och berättande.
Film med bilder och skrift.
Avslutande utvärdering
Låt paren göra en utvärdering av sina uppgifter och samarbetet.
•
•
•
•
•
Vad har ni lärt er?
Vad gick bra?
Vilka svårigheter mötte ni?
Kunde ni ha gjort på något annat sätt?
Vad kan ni tänka på till nästa gång?
– en möjlighet för alla
THOMAS HALLINGOmelett
Sidan 4
FACIT LÄSFÖRSTÅELSE
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1. Vem har en ny keps?
Dewa har en ny keps.
2. Var får Ahmed stå?
Ahmed får stå längst bak.
3. Vem är Ahmed kär i?
Ahmed är kär i Lisa.
4. Vad ska klassen säga när fotografen tar bilden?
Klassen ska säga omelett.
5. Varför räcker Fredde upp handen?
Han behöver gå på toa.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
6. När blir fröken arg?
Hon blir arg när Lisa gör gester bakom ryggen på en klasskamrat.
7. Hur blev kortet och varför?
Kortet blev bra för att alla skrattade när Fredde pruttade.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
8. Hur tycker du att det känns att ta klasskort? Berätta.
Eget svar.
– en möjlighet för alla
THOMAS HALLINGOmelett
Sidan 5
Vilken bild och mening hör ihop?
Ahmed får stå längst bak för han är lång.
Fröken blir arg på Lisa.
Fredde får inte gå på toa.
Alla skrattar när Fredde pruttar.
Vem säger vad?
1. – Nu tar vi fotot! säger fotografen.
2. – Får jag gå på toa? frågar Fredde.
3. – Titta in i kameran, säger fotografen.
4. – Dewa, ta av dig kepsen, säger fröken.
5. – Lisa, sluta! säger fröken.
6. – Det blev bra! säger fotografen.
7. – Nu kan du gå på toa Fredde. Skynda dig! säger fröken.
8. – Ta bort handen från din kompis, säger fotografen.
– en möjlighet för alla
THOMAS HALLINGOmelett
Sidan 6
9. Fyll i orden
f
r
ö
f
k
o
o
m
t
e
t
o
k
k
l
f
t
e
t
t
o
o
s
n
o
l
t
f
e
g
r
r
a
a
s
i
a
a
t
s
f
t
f
n
a
o
n
e
r
t
o
a
– en möjlighet för alla
Download