Verkningsgrad - Blommensbergsskolan

advertisement
Hur mycket användbar energi får vi ur
varje energikälla?
Vilken kvalitet har denna energin?
Förra veckan…
• Ni läste om energikällornas miljöpåverkan
Dagens Lektion (7)
• Mål
– Att förstå att olika energiformer är av olika kvalité
– Att fundera vad som är viktigt för en energiministern när
han väljer att satsa på en energikälla
Förberedelse för betygsättande moment under v40-41:
• Partiernas diskussioner
• En argumenterande text om den bästa energikällan
Energiprincipen - repetition
• Vad menas med begreppet energiprincip?
Det är skillnad mellan energi och energi…
Kvalitetsskillnad!
Strålningsenergi
?
Elenergi
Värmeenergi
?
Verkningsgrad
är
Nyttig energi
Delen
Tillförd energi
Det hela
= %
Verkningsgrad
30 % - bensin
44% - diesel
K-G Ahlström
Verkningsgrad
100 %
Verkningsgrad
5%
K-G Ahlström
Verkningsgrad
25-75 %
K-G Ahlström
Verkningsgrad
18-40 %
K-G Ahlström
Verkningsgrad
1%
K-G Ahlström
Verkningsgrad
50 %
K-G Ahlström
Verkningsgrad
90 %
Verkningsgrad
40 %
oljekraftverk
Verkningsgrad
33 %
Vid energiomvandlingar
ökar oordningen
Ingenting försvinner men allting sprids!
Hur bra är olika energiomvandlingar?
1%
5%
25%
33%
18-40%
30-45%
50%
90%
100%
Vad menas med att en energisort
är av bra kvalitet?
• Vilka energisorter är av best kvalitet?
Vad innebär det?
Vad måste vi tänka på?
-
Miljöpåverkan, livslängden
Hur ska energin transporteras / lagras
Energikvalitén / verkningsgraden
Energiproduktionen
Förnybara energikällor!
Effektivare energiomvandlingar!
Energisnålare maskiner!
Download