Arbete-Energi-Effekt
Mekaniskt arbete
Rörelseenergi-Lägesenergi
Energiprincipen
Mekanikens gyllene regel
Effekt
Verkningsgrad
2017-07-15
1
2017-07-15
2
2017-07-15
3
Mekaniskt arbete
Man uträttar ett mekaniskt arbete när man använder
en kraft för att förflytta ett föremål i kraftens
riktning.
Kraft mäts i Newton förkortas N
Sträckan (vägen) mäts i meter förkortas m
Arbete = kraft x väg
W=FxS
Arbetet får då enheten Newtonmeter förkortas Nm =
Joule förkortas J
2017-07-15
4
2017-07-15
5
Energi är lagrat arbete
Energi mäts därför också i enheterna Nm eller J
2017-07-15
6
Energiprincipen säger att energi inte kan
skapas eller förstöras.
2017-07-15
7
2017-07-15
8
Exempel på energiformer
Mekanisk energi (rörelseenergi, lägesenergi)
Elektrisk energi
Kärnenergi (kärnkraft)
Strålningsenergi
Kemisk energi (livsmedel, bränslen)
2017-07-15
Värmeenergi (Termiskenergi)
9
Mekanikens gyllene regel
Det man vinner i kraft förlorar man i väg
2017-07-15
10
Lutande plan
2017-07-15
11
2017-07-15
12
Hävstången
2017-07-15
13
Blocket
2017-07-15
14
Skruven
2017-07-15
15
Effekt
Hur mycket arbete som uträttas på en viss tid
Effekt = Arbete/Tid Enhet: Watt (W)
1 W = 1Nm/s = 1Joule/s
2017-07-15
16
När du sprang i trappan förflyttade du dig 6 meter i höjdled.
S=6m
Om du väger 60kg använde du kraften 600N
F=600N
Arbetet du uträttade blir då W= 600N X 6m = 3600Nm eller Joule
Om du sprang upp för trappan på tiden 6 sekunder t=6s
Den effekt du utvecklar är då 3600J/6s = 600J/s eller 600W
2017-07-15
17
Verkningsgrad
Utnyttjad energi / Tillförd energi
2017-07-15
18
Beräkning av verkningsgrad
Till en motor tillför man energin 20000 J. Av detta omvandlas 3000 J till nyttig energi.
a) Vad händer med resten av energin?
b) Hur stor är motorns verkningsgrad?
b) Verkningsgraden = 3000J / 20000J = 0,15
=15%
2017-07-15
19