energi-och-effekt-ak-9-vt-17

advertisement
Energi och effekt sid. 250-267
 Enkla maskinerna (hjulet, taljan, kilen, lutande planet,
hävstången, skruven)
(W=tyngd, d= hävarm)
 Lutande planet – mekanikens gyllene regel: det du vinner i
kraft förlorar du i väg.
 Arbete = kraft x sträcka
W=Fxs
 Arbete uträttas när det finns en kraft och en rörelse. Rörelsen
ska vara i motsatt riktning till kraften.
Inget arbete utförs:
Arbete utförs:
Sträcka A är 3 meter. Sträcka B är 2 meter. Massan är 20 kg.
a)Hur stort arbete uträttas i de båda alternativen?
b) Hur stor är kraften?
a) Arbete för B: 200 N x 2 m = 400 Nm
Arbete för A: är samma – d.v.s 400 Nm
b) Kraften för B är 200 N
Kraften för A är lägre p.g.a lutande planet. ”Det du vinner i
kraft förlorar du i väg”.
400 Nm/3 m ≈ 133 N
Viktiga begrepp: enkla maskiner, mekanikens gyllene regel,
fysikaliskt arbete
 Energi är lagrat arbete
 Enheten för energi är newtonmeter (Nm) eller joule (J)
 Lägesenergi och rörelseenergi kallas för mekanisk energi
 Effekt handlar om hur mycket arbete som utförs i förhållande
till tid
 Effekt = arbete/tid
P = W/t
Enhet för effekt är joule per sekund (J/s) eller watt (W)
Viktiga begrepp: lägesenergi, rörelseenergi, mekanisk energi,
effekt
 Apparater som är eldrivna använder elektrisk energi som
mäts i joule (J)
 Energi = effekt x tid
W=Pxt
 Joule en mycket liten energimängd. Därför är det lämpligare
att ange effekt i kilowatt (kW) och tiden i timmar (h)
Då får vi istället enheten kWh för elektrisk energi
 Vad kostar det att använda en hårtork på 2000 W varje dag i
10 minuter under ett år? Räkna med ett 1 kWh kostar 1,50 kr
Energi = effekt x tid
Ange tid i timmar: Den totala tiden är 10 minuter x 365 dagar
= 3650 minuter = 61 h
Ange effekt i kW: 2000 W = 2 kW
2 kW x 61 h = 122 kWh
Kostnad: 122 kWh x 1,50 kr = 183 kr
 Effektlagen : effekt = spänning x ström
P=UxI
 Ohms lag: spänning = resistans x ström
U=RxI
Hur stark blir strömmen genom en vattenkokare med effekten
3000 W om den kopplas till 230 V?
P=UxI
I = P/U
Svar: strömmen är 13 A
I = 3000/230 = 13 A
 Säkringar är till för att bryta kretsen om strömmen är för stark
eller om det blir en kortslutning
 Hur stor effekt kan tas ut från ett uttag? Om säkringen är på
10 A kopplad till 230 V.
P = U x I ger oss att: P = 230 x 10 = 2300 W
Så om effekten är större än 2300 W kommer säkringen lösas ut
Viktiga begrepp: kilowatt, kilowatttimme, effektlagen, Ohms
lag, överbelasting, kortslutning,
Download