Vad använder vi energi till?

3 Vad använder vi energi till?
Vi behöver ljus,
kraft och värme
Åka bil. Tända lampan. Spela dataspel. Varje dag använder vi energi från
jordens energisystem för att kunna göra olika saker. Och vårt behov och
beroende av energi ökar hela tiden.
Inom alla delar av samhället använder vi
energi. Företagen behöver el till sina
maskiner och värme till fabrikerna. Sjukhusens elektriska utrustning måste fungera,
och mataffärerna behöver hålla sina frysar
kalla. Jämfört med för hundra år sedan är
vi idag mycket mer beroende av el och
värme för att klara vår vardag.
Stora utmaningar för framtiden
Eftersom vi blir allt fler på jorden och har
allt fler energikrävande prylar, står vårt
energisystem inför stora utmaningar.
Vi måste vara rädda om miljön och sänka
koldioxidutsläppen, samtidigt som människor
behöver få energi utan avbrott och utan
att det kostar allt för mycket. Det finns också
många länder i världen som idag använder
mycket mindre energi, men där behovet av
el och värme ökar när samhället utvecklas.
Vi använder olika mycket el i världen
Elkonsumtion per person 2011
Källa: Världsbanken
Sverige
14 030 kWh
USA
13 240 kWh
Kina
3 298 kWh
Nigeria
149 kWh
Brasilien
2 438 kWh
Indien
684 kWh
Australien
10 712 kWh
3 Vad använder vi energi till?
Övning
Vilka saker behöver vi el för att göra?
I Sverige är el något vi tar för givet och en
självklar del av vardagen. Men för många
människor i världen är el en lyxvara – cirka
1,5 miljarder människor lever idag utan
stabil tillgång till el. Vilka av de här sakerna
behöver vi el för att kunna göra?
Baka
Göra läxa med lampan tänd
Spela på telefonen Diskussionsfrågor
• I Sverige använder vi 14 030 kWh el per person och år. Det är drygt 20 gånger mer
än invånarna i Indien. Vad kan det bero på?
• Vad tror du kommer att hända med världens energianvändning i framtiden?
Cykla