Sveriges energieffektivaste villa Plusenergihuset Villa Åkarp

advertisement
Plusenergihuset Villa Åkarp
Sveriges energieffektivaste villa
genererar mer
energi än det använder
” Villa Åkarp köper 1100 kWh
pellets/år och säljer 1700 kWh el ”
Värme och
varmvatten
Hushållsel
Energianvändning
Energianvändning
(kWh/år)
(kWh/(m2.år))
3000
20
2500
15
Egen energi- Egen energiproduktion
produktion
(kWh/år)
Värme från
18 m2
solfångare
El från
32 m2
solceller
(kWh/år)
1900
4200
Köpt – sålt
energi
(kWh/år)
Köpt värme
pellets
1100
Såld el
1700
U = 0,07 W/(m²·K)
isoleringstjocklek 400 mm
U = 0,07 W/(m²·K)
isoleringstjocklek 540 mm
Roxull’s Flex
System Vägg
AquaPanel
Outdoor
Fönster
• Elit-fönster
• U = 0,8 W/(m2*K)
• 3-glas fönster
• lågemissionsskikt
• Kryptonfyllning
• Varmkant
• Solskyddsbeläggning mot söder och väster
God lufttäthet – ett måste
> Projektmål < 0,25 liter/(m2 *s)
> Konstruktionsritningar
> Handledning på plats
> Tryckprovning tidigt
> Feedback
God lufttäthet – ett måste
Ventilationssystem
- REC Temovex
- från- och tilluftssystem
- temperaturverkn. > 87%
- motströmsvärmeväxlare
- Driftflöden: låg, BBR, forcerad tilluft
Vakuumisolering
•
Isolerar 7 ggr bättre än minull
•
Lambda 0,005 (jmf 0,036)
•
Kostar idag 7 ggr mer
•
Tunna konstruktioner
•
Terasstak
•
Tilläggsisolering såsom golv
•
Kylrumsväggar
•
”Transportväggar”
•
K-märkta byggnader
PCM Smartboard
> Knauf
> Gipsskiva med vax-granulat
> Granulatet skiftar fas med
ökad temperatur, PCM
> Dämpar temperatursvängninger
> Switching temperatur 23 resp 26°C
Hushållsapparater och el
> Kyl och Frys A+ klassat
(Cylinda)
> Disk och tvättmaskin varmvattenanslutna
(Cylinda resp Elektrolux)
> Inga stand-by-funktioner
> LED-belysning
- Spotlights tak 7 Watt
- Möbelspots 1 Watt
- Utebelysning 7 Watt
Energitillförsel
Utseende södra takytan
18 m2
solfångare
32 m2
solceller
Fuktsäkerhet
Fuktsäkerhet
• Aquapanel Indoor
• Cementbaserad
väggskiva
• Nätarmerad med
glasfiberväv
Fuktmätningar av Munters
Ekonomi
• Mark
650 000 kr
• Lagfart, anslutn
160 000 kr
• Projektering
300 000 kr
• Entreprenad
Solanläggning
Värmeisol m kompl
Energieff fönster
• Övrigt
• Summa
2 380 000 kr
550 000 kr
200 000 kr
30 000 kr
780 000 kr
-210 000 kr
30 000 kr
5 000 000 kr -210 000 kr
p
.
w
w
w
e
s
lu
e
n
h
i
rg
e
s
.
s
u
Download