Energikällo

advertisement
Natt på jorden
Var kommer ström/elektricitet ifrån?
• Var lyser det mest i världen?
• Ge exempel på 7 länder som det lyser
mycket i.
• Ge exempel på 7 länder som det lyser lite i.
• Hur ser det ut med ljuset på Koreahalvön?
• Var kommer ljuset ifrån (var får vi energi
ifrån)?
Var får vi vår energi ifrån?
Vilka är våra energikällor?
Bagger 288, en enorm maskin som
bryter brunkol i Tyskland.
Själva grävmaskinen är 220 meter lång och
knappt 100 meter hög och tar sig fram på 12
larvdäck som alla är 3,8 meter breda.
Energikällor
• Dessa åtta energikällor kan delas in i två grupper. Dela
in nedanstående källor i två grupper:
• Sol
• Olja
• Kol
• Naturgas
• Kärnkraft
• Vattenkraft
• Vindkraft
• Biobränsle
Vilka energikällor är de bästa för
miljön och varför är de det?
Vad blir följderna av för mycket
utsläpp?(gapminder sida)
Växthuseffekten
Växthuseffekten
Hur påverkar växthuseffekten
jorden och oss?
Nordamerika använder 48 674 kWh per person/år
Europa använder 28 439 kWh per person/år
Mellanöstern använder 22 727 kWh per person/år
Kina använder 12 033 kWh per person/år
Latinamerika använder 11 041 kWh per person/år
Afrika använder 5 720 kWh per person/år
Indien använder 4 158 kWh per person/år
Vad är ozonlagret?
Vilka skador kan ozonhålen ge?
Vad är det som har förstört
ozonlagret?
Freoner användes i kylskåp, sprayburkar,
blåsa upp frigolitskum, mm.
Det tar upp till 50 år för freonet att brytas ner
i atmosfären! Det hinner därför göra stor
skada innan det försvinner…
Avsluta
bildspelet
Download