genererar mer energi än det använder

-Välkomna till…
Sveriges energieffektivaste villa
” Villa Åkarp köper 1100 kWh
pellets/år och säljer 1700 kWh el ”
genererar mer
energi än det använder
Energianvändning
Energianvändning
(kWh/år)
(kWh/(m2.år))
Värme och
varmvatten
3000
20
Hushållsel
2500
15
Egen energi- Egen energiproduktion
produktion
(kWh/år)
Värme från
18 m2
solfångare
El från
32 m2
solceller
(kWh/år)
1900
4200
Köpt – sålt
energi
(kWh/år)
Köpt värme
pellets
1100
Såld el
1700
1
U = 0,07 W/(m²·K)
isoleringstjocklek 400 mm
U = 0,07 W/(m²·K)
isoleringstjocklek 540 mm
2
Fönster
• Elit-fönster
• U = 0,8 W/(m2*K)
• 3-glas
3 l fö
fönster
t
• lågemissionsskikt
• Kryptonfyllning
• Varmkant
• Solskyddsbeläggning mot söder och väster
God lufttäthet – ett måste
Ventilationssystem
- REC Temovex
- från- och tilluftssystem
- temperaturverkn. > 87%
- motströmsvärmeväxlare
3
Vakuumisolering
• Isolerar 7 ggr bättre än minull
• Lambda 0,005 (jmf 0,036)
• Kostar idag 7 ggr mer
• Tunna konstruktioner
•
Terasstak
•
Tilläggsisolering såsom golv
•
Kylrumsväggar
•
”Transportväggar”
•
K-märkta byggnader
PCM Smartboard
Utseende södra takytan
> Knauf
> Gipsskiva med vax-granulat
> Granulatet skiftar fas med
ökad temperatur, PCM
> Dämpar temperatursvängninger
> Switching temperatur 23 resp 26°C
18 m2
solfångare
32 m2
solceller
4
Vattenmantlad Pelletskamin 10 kW
Villa Åkarp
Sveriges energieffektivaste villa
5