Seminarier - Samverkanstorget

advertisement
Seminarier
GARP anordnar seminarier under hösten 2009
Seminarierna vänder sig till dig som arbetar inom kommun och landsting
med personer som omfattas av psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk
vård där lagstiftaren kräver formaliserad samverkan och med personer med
komplex problematik som kräver koordinerade insatser av kommun och
landsting.
Plats: Burgårdens Konferenscenter, La Boheme
Dag:
27 augusti
28 augusti
13.00 – 16.30
08.00 – 12.00
24 september
25 september
13.00 – 16.30
08.00 – 12.00
Attityder och fördomar
29 oktober
30 oktober
13.00 – 16.30
08.00 – 12.00
Gero-/äldrepsykiatri
26 november
27 november
13.00 – 16.30
08.00 – 12.00
Juridik
Varmt välkomna!
GARP
Stadsdelsförvaltningen Centrum
Agneta Ahlström
414 58 Göteborg
Besöksadress: Skärgårdsgatan 4
Tel: 031-365 7349, Fax: 031-365 7362
E-post: agneta.ahlströ[email protected]
Tema:
Psykiska funktionsnedsättningar med eller
utan missbruksproblematik
Download