lektion-se_18201_EnergiLektion

advertisement
Så här tar Du fram kommentarer:
PowerPoint 2000:
I Bildläsningsläge: Vänsterknappen öppnar Disposition (andra knappen från vänster) på raden
med visningssymboler under PowerPoint- bilden. Återställ med att öppna Bildvisning.
I Bildspelsläge: Öppna först menyn med högerknappen, sedan Sidanteckningar med
vänsterknappen.
PowerPoint 2003:
I Bildläsningsläge: Öppna Normalläge (knappen längst till vänster) på raden med symboler
under PowerPoint- bilden med vänsterknappen. Kommentarerna finns under bilden.
I Bildspelsläge: Öppna menyn med högerknappen, peka på Skärm och öppna
Stödanteckningar med vänsterknappen.
PowerPoint 2007:
I Bildläsningsläge: Öppna Normal (knappen längst till vänster) på raden med symboler under
PowerPoint- bilden med vänsterknappen. Kommentarerna finns under bilden.
I Bildspelsläge: Alternativet saknas.
Energi
K-G Ahlström, Annan, Övriga skolor – www.lektion.se
Energi
K-G Ahlström
K-G Ahlström
K-G Ahlström
K-G Ahlström
Energi ut
Energi in
K-G Ahlström
Energiformer
Kärnenergi
Kemisk energi
Elenergi
Strålningsenergi
Lägesenergi
Rörelseenergi
Värmeenergi
Solens inre, kärnkraftverk
Lagrad energi
Energitransport
Ljus är synlig strålningsenergi
Något har lyfts upp eller tryckts samman
Något är i rörelse
Temperaturen ökar
K-G Ahlström
K-G Ahlström
K-G Ahlström
K-G Ahlström
K-G Ahlström
K-G Ahlström
K-G Ahlström
K-G Ahlström
Vilken energiform?
Att en stjärna lyser är ett exempel på …
I olja finns lagrad …
Den sämsta energiformen är …
I en spänd pilbåge finns …
K-G Ahlström
Nu blir det
experiment!
K-G Ahlström
Energiformer
Så här kan du arbeta Redovisa
Elenergi
Diskutera hur ni skall arbeta.
Vad
Rubriken
Kärnenergi kommer att hända?
Energikedjan
Vilken energiform finns? Rita en bild
Lägesenergi
Hur märktes
Till vilka andra energiformer
Värmeenergi
energikedjan?
kommer
den
att
omvandlas?
Rörelseenergi
Gör så att något händer!
Kemisk energi
Diskutera hur energikedjan ser
Strålningsenergi
ut (framåt, grenar).
K-G Ahlström
Från en energiform till en annan.
ElKärnLägesVärmeKemisk
RörelseStrålningsK-G Ahlström
Från en energiform till en annan.
ElKärnLägesVärmeKemisk
RörelseStrålningsK-G Ahlström
Från en energiform till en annan.
ElKärnLägesVärmeKemisk
RörelseStrålningsK-G Ahlström
Från en energiform till en annan.
ElKärnLägesVärmeKemisk
RörelseStrålningsK-G Ahlström
Från en energiform till en annan.
ElKärnLägesVärmeKemisk
RörelseStrålningsK-G Ahlström
Från en energiform till en annan.
ElKärnLägesVärmeKemisk
RörelseStrålningsK-G Ahlström
Från en energiform till en annan.
ElKärnLägesVärmeKemisk
RörelseStrålningsK-G Ahlström
Från en energiform till en annan.
ElKärnLägesVärmeKemisk
RörelseStrålningsK-G Ahlström
Från en energiform till en annan.
ElKärnLägesVärmeKemisk
RörelseStrålningsK-G Ahlström
Från en energiform till en annan.
ElKärnLägesVärmeKemisk
RörelseStrålningsK-G Ahlström
Från en energiform till en annan.
ElKärnLägesVärmeKemisk
RörelseStrålningsK-G Ahlström
Från en energiform till en annan.
ElKärnLägesVärmeKemisk
RörelseStrålningsK-G Ahlström
Vilken energiövergång?
Min pappa lärde mig att sparka hälen mot
trottoarkanten. Då blir frusna tår varma.
Jag jagar med pil och båge, drar i stängen,
spänner bågen och skjuter iväg pilen.
Jag kopplar in en elmotor som driver en generator
för att få ström till en glödlampa som lyser.
NOVIS Läromedel
1,00
1,00
Ca 1,00
0,95
1,00
Energikvalité
Källa Wikipedia
0,93
0,49 vid +300 grader
0,21 vid +100 grader
0,06 vid +40 grader
0,00 vid +20 grader
K-G Ahlström
temperaturen
hos 1 kg vatten har höjts
med 0,24
grader Celsius
1 kg vatten rör
sig i samma
riktning med
hastigheten
161 km/h
Det är skillnad på
energi och energi!
K-G Ahlström
Nyttig energi
Onyttig energi
Tillförd energi
K-G Ahlström
Verkningsgrad
är
Nyttig energi
Tillförd energi
K-G Ahlström
Verkningsgrad
30 %
K-G Ahlström
Verkningsgrad
100 %
K-G Ahlström
Verkningsgrad
5%
K-G Ahlström
Verkningsgrad
25 %
K-G Ahlström
Verkningsgrad
6-18 %
K-G Ahlström
Verkningsgrad
30 %
K-G Ahlström
Verkningsgrad
1%
K-G Ahlström
Verkningsgrad
44 %
K-G Ahlström
Verkningsgrad
70 %
K-G Ahlström
En energiomvandling ökar oordningen
K-G Ahlström
En människas effekt
Effekt
ca 100 W
K-G Ahlström
Hur många energislavar behöver vi?
K-G Ahlström
Hur många energislavar?
K-G Ahlström
Kombinera land med antal energislavar!
Danmark
Bangladesh
Mexico
USA
Grekland
Ryssland
Sverige
Kina
Frankrike
Kanada
Finland
2
12
15
26
35
42
43
57
69
75
80
K-G Ahlström
The point is on planet Earth right now there
are less than 2 hectares per capita of
productive land and water. (William Rees)
Hur många behövs med
nuvarande standard i…
Afrika
4,45
Indien
2,11
Kina
1,37
Europa
9,42
USA
0,89
K-G Ahlström
Hur många människor tål jorden?
Om vi lever som i:
Rwanda
1,5 miljarder
Indien
2,5 miljarder
England
15 miljarder
USA
18 miljarder
K-G Ahlström
K-G Ahlström
K-G Ahlström
Energikällor
Kol
K-G Ahlström
CO2
K-G Ahlström
Samband energislavar och koldioxdutsläpp!
Indien (5)
Kina (12)
Mexico (15)
Grekland (26)
Danmark (35)
Ryssland (42)
Frankrike (43)
Sverige (57)
Finland (69)
USA (75)
Kanada (80)
1,2
2,7
3,8
5,8
6,2
8,5
8,9
9,9
12,0
16,5
20,2
K-G Ahlström
I stället för olja och kol
K-G Ahlström
I stället för olja och kol
K-G Ahlström
All energi från solen!
All energi som vi använder på jorden
är 1/10 000 av inflödet från solen.
K-G Ahlström
Sex grader
Mark Lynas är journalist och miljöaktivist. Han föddes 1973 på
Fiji, växte upp i Peru, Spanien och Storbritannien och bor numera
i Oxford. Han är något så ovanligt som en journalist med en
mission och har även skrivit boken Oväder (2005).
K-G Ahlström
Sluta prata
nonsens
om energi
– ta reda
på fakta!
Professor David JC MacKay
Klimatförändringarna är i
princip ett
energiproblem!
Energisnål och
miljövänlig är
samma sak!
Rapport från Energikonferensen 14 -16 mars 1974
K-G Ahlström
Boken är skriven…
…för de som
borde veta bättre,
politiker, media,
opinionsbildare,
…utan att ta
hänsyn till miljö,
ekonomi och
sociala aspekter.
K-G Ahlström
Gör energi begripligt med
tre likvärdiga enheter!
En 40- wattslampa som
brinner 24 h.
En kWh per person och dag kostnad drygt 1 kr!
En energislav
arbetar
dygnet runt!
K-G Ahlström
Varje engelsmans energibehov är 125 kWh/dag.
Hur skall det
lösas utan fossila bränslen?
I dag
10 st
2 400 st
Tillskott
11 st
4 500 st
Behov
300 st
600 000 st
K-G Ahlström
Några konsekvenser
•Solel
från Sahara
Det behövs
840 miljoner
•Kärnkraft
4,2
miljoner
i
Sverige!
•Färre människor
•Ändrad livsstil
•Effektivisering
•Ny teknik
elbilar,
K-G Ahlström
Peak Oil
K-G Ahlström
Alternativa energikällor till kol och olja
Ur professor David JC MacKey´s bok: Sustainable Energy –without the hot air.
NOVIS Läromedel
Återvinning
De närsalter vi utsöndrar genom urin och faeces räcker för
att odla de ca 250 kg spannmål varje person årligen behöver
för att täcka sitt behov av kalorier och proteiner.
Viktigaste
närsalterna
Urin
Faeces
50 l
Totalt
500 l
Närsalter
för 250 kg
spannmål
Kväve
5,6 kg
0,09 kg
5,7 kg
5,6 kg
Fosfor
0,4 kg
0,19 kg
0.6 kg
0,7 kg
Kalium
1,0 kg
0,17 kg
1,2 kg
1,2 kg
Total mängd
7,0 kg
(94%)
0,45 kg
(6%)
7,5 kg
(100 %)
7,5 kg
(Documenta Geigy, Wissenschaftlige Tabellen, Basel , 1960)
K-G Ahlström
Energiransonering
K-G Ahlström
Mätarlarven
Jag sträcker mig ut från mitt körsbärsblad
och spanar mot evigheten:
evigheten är alldeles för stor i dag
alldeles för stor och tusenmila
Jag tror jag stannar på mitt körsbärsblad
och mäter upp mitt gröna körsbärsblad
Werner Aspenström
K-G Ahlström
Hur
fortsätta arbetet
med
energi?
K-G Ahlström
K-G Ahlström
Att få göra en modell i
slöjden! Va häftigt !
Min energikälla
är toppen. Jag
måste ta fram
allt som är bra!
Först tar jag reda på allt
om min energikälla, sen
ordnar jag till det!
Din är kass! En
sån dum energikälla har jag
aldrig sett förr!
Min energikälla är
superbra, och det
skall jag tala om så
att alla fattar det!
K-G Ahlström
Hämta ett
arbetsområde
med
energiexperiment.
K-G Ahlström
Länkar
Leta
på
Google
K-G Ahlström
Artiklar
Energi förklarar varför det händer.
Energisnål och miljövänlig är samma sak.
Energislavar tydliggör det ofattbara.
En morot för motion och ren miljö.
K-G Ahlström
En morot för motion och ren miljö.
I en av Sveriges största månadstidningar fanns sensommaren 2009
en intressant insändare om miljö och bistånd. En pensionär
beskriver hur hon plockar upp skräp, flaskor och burkar under sina
promenader. Skräpet hamnar i närmaste papperskorg, burkar och
flaskor i en pantautomat i ett varuhus. Ett tryck på bidragsknappen
ger panten till ett 90-konto. Sida bidrar här med nio kronor för varje
bidragsenkrona. En undersökning i några större livsmedelshallar i
Linköping gav till resultat att i två finns bidragsknappar, dock inte vid
alla pantautomater. I övriga hallar och affärer saknas dessa.
K-G Ahlström
Samband energislavar och koldioxdutsläpp!
Indien (5)
Kina (12)
Mexico (15)
Grekland (26)
Danmark (35)
N yt t ig(42)
energi
Ryssland
Frankrike (43)
Sverige (57)
Finland (69)
USA (75)
Kanada (80)
O nyt t ig energi
1,2
2,7
3,8
5,8
6,2
8,5
8,9
9,9
12,0
16,5
20,2
Tillförd energi
K-G
Ahlström
NOVIS
Läromedel
K-G Ahlström
Download