Pågen märker färskt bröd med nya svenskmärkningen

advertisement
Pågen märker färskt bröd med nya svenskmärkningen
Pågen vill bli tydligare med att Pågens bröd bakas på svenskt, närodlat mjöl från egen kvarn och ansluter sig
därför till den nya märkningen Från Sverige.
-
Vi vet att våra konsumenter tycker det är viktigt var maten kommer från, och att många gärna väljer
närodlat. Vi bakar vårt bröd på svenskt mjöl odlat inom 15 mil från våra egna bagerier. Genom Från
Sverige-märkningen vill vi göra det enklare för våra konsumenter att välja bröd bakat på svenska
råvaror, säger Sara Ahlström, marknadschef på Pågen.
Det finns goda skäl att välja bröd som bakats på svenskt mjöl. Spannmål som odlas av svenska bönder är bland
det renaste inom EU och Sverige använder minst växtskyddsmedel i Europa. För växtodling har Sverige ett
långsiktigt miljöarbete och tuffa miljöregler. Pågen går ännu längre än den allmänna lagstiftningen när det
gäller till exempel gödsling och tillåter inte att åkrarna gödslas med slamgödsel.
-
För oss på Pågen är det viktigt att inte bara följa utan också att vara med i utvecklingen av det svenska
lantbruket. Därför väljer vi spannmål från åkrar som inte slamgödslats trots att lagstiftningen tillåter
det, säger Sara Ahlström.
Större delen av Pågens matbrödssortiment märks nu med Från Sverige-märket. Undantaget är ett fåtal bröd
med ingredienser som på grund av klimatet inte går att odla i Sverige i större skala (till exempel dinkel och
durum).
-
Vår ambition är dock att så stor del som möjligt av Pågens hela sortiment på sikt ska vara godkänt för
märkningen. Det innebär att vi kommer att se över recept och råvaror för att ta reda på om vi kan byta
ut vissa ingredienser mot svenskodlade ingredienser utan att tumma på vår höga kvalitet och smak. Vi
genomför också tillsammans med våra samarbetspartners försök att odla dinkel och durum i Skåne –
resultatet av dessa försök följer vi förstås med spänning. säger Sara Ahlström.
Från Sverige-märket finns på Pågens brödförpackningar från och med vecka 42.
Om Pågen
Pågen AB är Sveriges ledande bageri. Vi är ett familjeföretag vars bagartradition började redan 1878. Varje dag
förser vi brödälskare över hela Europa med Pågen® bröd, Gifflar™ och KRISPROLLS® skorpor. Vi omsätter 2,7
miljarder SEK och har 1400 medarbetare som bakar med kärlek. Läs mer på www.pågen.se
Om Från Sverige-märkningen
Huvudprincipen för märkningen är att det är råvaran som räknas. Reglerna är att:
• Odling ska ha skett i Sverige.
• All förädling och packning ska ske i Sverige.
• I sammansatta produkter, det vill säga en produkt med minst en tillsatt ingrediens, som våra bröd, ska minst
75% vara svenskt (vatten räknas inte).
• Kött-, ägg- och mjölkråvara ska alltid vara 100 % svenskt, även i sammansatta produkter.
Initiativet till märkningen kommer från Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och LRF som gemensamt
bildat bolaget Svenskmärkning AB, som äger och förvaltar märket. Svenskmärkning svarar också för
kommunikation och marknadsföring av märket.
För mer information, vänligen kontakta: Boel Lagerwall, Kommunikationschef Pågen, 040 32 39 90,
[email protected]
Download