aaa

advertisement
Mötesnytt
Ny inriktning för Jämt-Brasilianska Vänskapsföreningen
Jämt-Brasilianska Vänskapsföreningen har haft årsmöte.
Den största förändringen är att föreningen nu har avslutat sitt sociala projekt i den lilla fiskeoch turistorten Cumbuco i norra Brasilien. Bakgrunden till detta är att det varit svårt för
föreningen att finna någon ny och lämplig samarbetspartner.
Föreningen fokuserar nu verksamheten på insatser i ett mödrahem för hemlösa gravida unga
kvinnor och barn som kastats ut från sina familjer och sin kyrka.
Hemmet heter Abrigo Rainha Silvia och det ligger 5 mil från Rio de Janeiro.
Abrigo Rainha Silvia´s långsiktiga mål är att erbjuda de ensamstående mammorna utbildning,
stöd och vägledning så att de kan bli självförsörjande och integrerade i samhället.
Föreningen kommer att lämna ett villkorat årligt bidrag med 40 000 kr som möjliggör för
Abrigo att finansiera en sjukskötersketjänst.
Eftersom allt arbete som Jämt-Brasilianska Vänskapsföreningen utför är helt ideellt så kan
alla pengar som föreningen samlar in ograverat gå till sjukskötersketjänsten.
Föreningens finansiering i år utgörs av bl a medlemsavgifter och ett stort lotteri som omsluter
100 000 kr. De två fina vinsterna är resecheckar på 20 000 kr resp 15 000 kr.
Abrigo omfattar förutom härbärge för 20 kvinnor och deras barn
- en gynekologklinik
- en förskola
- en tandläkarklinik
- ett familjrådgivningscenter
- ett utbildningscenter med bibliotek och datasal
- en kyrka som erbjuder gudstjänster, samtal och dop
Styrelsen för Jämt-Brasilianska Vänskapsföreningen består av följande:
Margareta Winberg, ordförande, Bertil Jakobsson, sekreterare, Mats Engman, kassör,
Agneta Åstrand, Per Åsling, Mi Bringsaas, Siv Gahlin, Tomas Palmgren.
Marianne Stålberg (hedersordförande)
Ersättare är Bertil Janzon och Anders Nilsson.
I månadsskiftet oktober/november kommer föreningen att arrangera en medlemsresa till
Brasilien med Margareta Winberg som ciceron.
Margareta Winberg har stor kunskap om Brasilien sedan hennes ambassadörstid där.
Mer om föreningens verksamhet finns att läsa på hemsidan www.jamtbrasse.com.
Download