Legionella

advertisement
Flik 7
Legionella
Legionärssjuka (Legionellos) är en typ
av lunginflammation, orsakad ur bakterier av familjen Legionella. Bakterien
sprids via små luftburna och inandningsbara vattendroppar (vattendimma
som transporteras ned i lungorna).
Den vanligaste spridningsorsaken anses vara vattendimma som uppkommer vid duschar och luftinblandare på vattenkranar. Även bubbelbad kan sprida Legionella bakterier. Vattentemperaturen i bubbelbad är
idealisk för bakterietillväxt och luftbubblorna gör att
vattendimma uppstår. Människor smittas alltså pga.
våra tekniska system. Däremot smittar sjukdomen
inte från person till person. Det är heller inte farligt att
dricka Legionellakontaminerat vatten.
Skållningsrisker
Legionellabakterier, som orsakar legionärssjuka, upptäcktes 1976 efter ett sjukdomsutbrott bland deltagare i ett konvent för krigsveteraner (legionärer) i Philadelphia, USA.
Rekommenderad temp i
varmvattenberedare (60 °C)
I Sverige beräknas minst 500 personer årligen insjukna i legionärssjuka [6]. Av dem som insjuknar dör
uppskattningsvis var tionde av sjukdomen. Oftast rör
det sig om människor med nedsatt motståndskraft
pga. rökning, ålder, sjukdom eller vissa medicinska
behandlingar. Legionärssjuka behandlas med antibiotika.
Genom att ta vara på de kunskaper som finns om hur
vatten- och värmesystem ska utformas kan Legionellabakteriernas tillväxt hindras. Förenklat handlar det
om att hålla systemen rena och att kallvatten ska vara
kallt och varmvatten hett.
Det kan resoneras om man ska ha eller undvika isolering på kallvattenledningar invid anslutningar till beredare. Motsvarande resonemang kan göras för kopplingsledningar intill VVC-slingor.
Svåra brännskador
Sanering av
vattensystem
5-30 min (70-80 °C)
Mycket
hög
Max temp (65 °C)
7 0
Rekommenderad temperatur
i genomströmningsberedare
(55 °C)
Lägsta temperatur varmvattenledning respektive
varmvatten cirkulationsledning
i större hus (50 °C)
38 °C
6 0
5 0
Bakteriens
tillväxtområde
Avdödning
4 0
3 0
Optimal tillväxt
(20-45 °C)
2 0
1 0
Vila
Figur 3
Temperaturintervall för
skållningsrisk och för
Legionellabakteriers
tillväxt och död. Källa: [6].
Legionellabakterien
Legionellabakterierna behöver dels näring för sin tillväxt, dels andra mikroorganismer som ger mekaniskt
skydd. På väggar i ledningar och i botten på varmvattenberedare bildar olika mikroorganismer en biologisk
film, där Legionellabakterier kan tränga in. Att göra
vattnet helt fritt från näring och mikroorganismer är i
praktiken omöjligt.
Vid 50 °C kan det dröja många timmar innan alla Legionellabakterier dött. Vid 60 °C dör de på omkring
10 minuter. Vid 70 °C tar det mindre än 1 minut [6].
Dessa tider gäller för bakterier som lever fritt i vatten.
På insidan av rör och i sediment tar det längre tid att
ta död på bakterierna.
Utdrag ur en rapport av Daniel Olsson, CIT Energy Management AB (CIT= Chalmers Industriteknik)
2014-01-01
1/1
Download