Jordytan

advertisement
Jordytan
Målen för detta område är att du ska
kunna…





…förklara hur jordytan förändras av s.k. inre och
yttre krafter.
…ge exempel på olika resultat av dessa krafter.
…fundera själv över hur människan påverkas av, och
är en del av detta (både positivt och negativt).
…fundera över miljöproblem som hör ihop med detta område.
…förbättra dina kunskaper om världskartan.
Du når målen genom att göra följande uppgifter
Några uppgifter gör vi tillsammans (genomgångar), andra uppgifter får du själv hitta
svaren på (t.ex. i Geografiboken).
1. Rita en modell över hur jorden ser ut i genomskärning. Du ska få med de olika delarna 1)
kärnan 2) manteln och 3) jordskorpan, samt att jordskorpan är uppdelad i plattor.
2. Beskriv en teori om varför plattorna rör sig.
3. Förklara vad det kan bli för resultat på jordytan när plattorna rör sig 1) mot varandra 2)
från varandra och 3) jämsmed varandra (i "sidled").
4. Förklara och ge exempel på hur de inre krafterna kan påverka människorna och miljön.
5. Jordytan bryts hela tiden ned (vittring) och jämnas ut (erosion) av de yttre krafterna.
Vilka olika yttre krafter finns det, som sliter på jordytan.
6. Förklara och ge exempel på hur de yttre krafterna påverkar människorna och miljön.
7. Om du gräver en grop i marken så förändrar du ju jordytan (fast väldigt lite). Men vi
människor påverkar ofta jordytan mer allvarligt.
-
-
Ge exempel på hur människor påverkar jordytan (t.ex. gruvindustrin,
oljeborrning, utsläpp av ämnen som påverkar jordytan, husbyggen på områden
med risk för jordskred m.m.)?
Vilka problem kan den här påverkan leda till (försök förklara i ”flera led”)?
Hur kan man göra för att undvika att det blir problem (eller att problemen inte blir
så allvarliga)?
8. Ge exempel på tre spår som vi än idag kan se i vår natur efter istiden. Förklara också hur
de har uppkommit!
9. Vatten eroderar vår jordyta. Förklara hur det hela tiden kommer upp nytt vatten på land,
upp på höga berg - vatten som sedan söker sig tillbaka till havet och tar med sig delar av
jordytan på sin väg (”Vattnets kretslopp”).
10. Förklara vad följande ord/namn/fakta står för:
avdunstning
delta
flyttblock
gejser
erosion
glaciär
VÄND →
inlandsis
lava
Pangea
tidvatten
vittring
krater
magma
rauk
u-dal
v-dal
landhöjning
morän
seismograf
veckberg
4,6 miljarder år…
Fördjupning
Dessutom ska du göra en egen fördjupning om något som har med detta område att göra.
Denna ska du sedan redovisa för resten av klassen.
När du gör din fördjupning ska du följa den här ordningen:
- Välj en fördjupning.
- Skriv ner frågeställningar över vad du vill ta reda på (det är viktigt att du har tänkt till
innan du börjar arbeta!).
- Ta reda på svar på dina frågor genom att söka fakta i böcker, på Internet eller genom att
intervjua någon.
- Läs på så att du blir "expert" på ditt område.
- Tänk igenom hur du ska redovisa detta för dina klasskamrater, så att det blir så intressant
och tydligt som möjligt. Här kan du använda dig av olika hjälpmedel, t.ex. visa bilder,
visa på världskartan, rita på tavlan m.m.
- Under redovisningen ska du förklara vilken sorts inre eller yttre kraft som är inblandad i
det ämne som du valt. Fundera på hur du ska förklara detta tydligt.
- Skriv ner stödord som du kan ha under redovisningen.
- Öva.
- Redovisa.
Här är exempel på vad du kan fördjupa dig i (du får gärna välja något annat som du själv hittar!)
 Pompeji - staden som begravdes i lava
 Grand Canyon - vattnets spår i jordytan
 Japan - landet som rör sig
 Vulkanöar - t.ex. Hawaii eller Island
 Lummelundagrottorna (eller andra grottor) - kemisk vittring
 Väder som vittrar och eroderar (t.ex. stormar, orkaner, tornados)
 Glaciärer - is som rör sig
 Bergarter och mineraler (stenkul!)
 Surtsey - en ny ö!
 Tuveraset - jordskred i Sverige
 Korvsjöar och meanderslingor i t.ex. Sävån
 Spår från istiden i Sverige
 Tidvatten, och hur det påverkar jordytan
 Vulkanutbrott i historien
 Jordbävningar i historien
 Tsunamis i historien
 Hur historien förändrats av naturkatastrofer som beror på inre eller yttre krafter.
 Vad tror vetenskapsmän och forskare om framtiden när det gäller det här området?
 Kiruna - staden som ska flytta…
 Egna förslag…
Redovisningen ska innehålla:
1. Vilka frågeställningar du har utgått ifrån.
2. Resultatet av din undersökning (svaren på dina frågeställningar).
3. Vilken sorts inre eller yttre kraft som varit inblandad i det du redovisar om.
4. En avslutning där du säger något personligt som du funderat över eller lärt dig.
Download