Ge rätt julgåva om du vill undvika skattesmäll

advertisement
Inspirera
Ge rätt julgåva om du vill
undvika skattesmäll
Inför julen äts det julbord och delas ut julklappar på många arbetsplatser. Men
det gäller att se upp så inte julens och julbordets skatter kommer som en
obehaglig överraskning på dina anställdas slutskattebesked.
l Julklappar till anställda
I princip är det skatt på allt du ger
till dina anställda. Men det finns
undantag. En julklapp är skattefri
om den inte är värd mer än 450 kr
inklusive moms. Beloppet är ett
gränsbelopp. Det innebär att om
du ger en dyrare julklapp beskattas
den anställde för hela värdet som
vanlig lön.
Maxvärdet på 450 kr avser det
pris den anställde skulle få betala
vid köp av motsvarande sak. Vad
du som arbetsgivare har betalat
för julklappen har därför ingen
betydelse. Så mängdrabatt ger inte
finare julklappar till personalen.
Pengar, checkar eller presentkort
som kan bytas mot pengar får inte
finnas i paketet. Men i övrigt finns
inga begränsningar inom be­
loppsramen. Både golfbollar och
fina viner går därför bra.
Är du anställd i ditt eget aktiebo­
lag gäller samma regler. Däremot
kan du som har enskild firma eller
handelsbolag inte få någon skat­
tefri julklapp från ditt företag.
l Julfest för anställda
Julbord och andra personalfester
genom jobbet är skattefria för dina
anställda. Du får göra avdrag med
90 kr exklusive moms per person
för maten och 180 kr för kringkost­
nader. Lokalhyra och uppträdan­
den är exempel på sådana kostna­
der. Bjuder du även de anställdas
familjer gäller samma belopp för
dem liksom för pensionerade med­
arbetare som deltar.
Julbordet behöver inte bokas
hos den lokale krögaren utan
det går bra att välja ett mer
exklusivt resmål. Resa samt
en övernattning i samband
med en personalfest på
annan ort än arbetsorten
är avdragsgillt för dig som
arbetsgivare och skattefritt
för dina anställda.
Det gäller även om du
bjuder makar eller sambor
att följa med. Men arrange­
manget måste hållas inom
ramen för vad som kan
rymmas inom begreppet
personalvård och får inte bli
en rekreationsresa.
Du får enligt Skatteverket
göra avdrag för högst
två personalfester
per år.
l Julklappar till
kunder
Kundvård är viktigt.
Så här i jultider är
det vanligt att företag
Ej avdrag
Att en utgift
inte är avdragsgill medför att
företaget inte får
dra av momsen.
Sedan blir det
inkomstskatt på
utgiftsbeloppet.
I ett aktiebolag
är bolagsskatten
26,3 procent. För
en hundralapp
inklusive moms
som inte är avdragsgill kommer
det därför att
tas 126,30 kr ur
bolagets kassa.
Bedriver du
verksamhet i
enskild firma eller handelsbolag
betalar du full
marginalskatt
samt sociala
avgifter på årets
resultat. Det
innebär att skatten kan bli så hög
som 67 procent.
Det är dyrt att
bjuda flott om du
har enskild firma.
ger julklappar till sina kunder för
att bibehålla goda relationer. En så­
dan julklapp är avdragsgill för dig
som är företagare om det är enklare
presentartiklar med företagets
namn eller logotyp eller produkter
ur företagets eget sortiment du ger
bort. Men värdet bör inte överstiga
350 kr inklusive moms.
Julgrupper, chokladkartonger
och andra julklappar är avdrags­
gilla endast om de överlämnas i
samband med affärsförhandlingar.
Har du sådana förhandlingar i
anslutning till julhelgen kan du
få göra avdrag med upp till 180 kr
exklusive moms för varje julklapp.
l Julbord för kunder
Att bjuda sina kunder på julbord
kan räknas som avdragsgill repre­
sentation. Men då bör ni samtidigt
hålla affärsförhandlingar eller åt­
minstone en diskussion som syftar
till att bibehålla affärskontakterna.
Du får då dra av 90 kr exklusive
moms per person enligt reglerna
för extern representation. I annat
fall blir det inget avdrag alls för
julbordet.
l Gåva till ideell organisation
Det förekommer att företag, i stäl­
let för julklappar till sina anställda,
väljer att ge en gåva till exempelvis
Amnesty International, Barncan­
cerfonden eller Röda Korset.
Syftet är behjärtansvärt och
tanken är givetvis att skapa och
förmedla en positiv bild av före­
taget. Men sådana gåvor är aldrig
avdragsgilla.
Det saknar betydelse att företa­
get skulle ha fått avdrag om man
i stället hade köpt julklappar till
personalen.
Jonas Sjulgård
[email protected]
december 2010 Privata affärer 51
Download