Enkät - Nils Allan

advertisement
Socialrätt och förvaltningsrätt –
fördjupning, med inriktning mot
ekonomiskt bistånd 7,5 hp
Nyköping 2007/08
Karlstads Universitet
Institutionen för samhälls- och
livsvetenskaper
Avdelningen för sociala studier
Värderingsfrågor
Ja,
absolut
1. Om sökande fått pengar – skall det vid beslut om
ekonomiskt bistånd spela någon roll om de fått dem kontant
eller insatta på bankkonto?
2. Om någon under en helg hälsat på bekanta och under dessa
två dagar fått gratis mat – är det då skäligt att vid beräkning av
biståndsbehovet för nästa månad ta med i beräkningen att
sökande borde ha kunnat spara två dagars matpengar, ett
hundra kronor, och att reducera nästa månads bistånd med
etthundra kronor, ”behovet kunnat tillgodses med tidigare
beviljat bistånd”?
3. Skall en julklapp på femhundra kronor räknas med som
inkomst?
4. Skall ett par skor för femhundra kronor i julklapp medföra
reducering av norm ”behovet kläder, skor tillgodosetts”?
5. Skall en julklapp på tvåtusen kronor tas med som inkomst
om det är avsett till att sökande skall köpa en TV för pengarna?
6. Skall en inkomst på femhundra kronor, som någon fått som
betalning för en arbetad kväll på bensinmacken, räknas med
som inkomst?
7. Skulle det vara bra att ha möjlighet att bortse från
normöverskott för de som efter mer än ett års biståndsbehov får
några månaders arbete? (Finns uppdämt behov av exv
hemutrustning. Socialbidragsnormsnivån är räknad utifrån att
det är ett tillfälligt biståndsbehov.)
Ja
Det
Nej
Nej,
spelar
absolut
ingen
inte
roll/ingen
åsikt
Download