Konkurrens och mångfald För att konkurrera på lika villkor

advertisement
Konkurrens och mångfald
För att konkurrera på lika villkor anser vi att sändarna inom området bör ha
samma tillstånd när det gäller effekt (ERP) och antennhöjd, vilket då inte ger
någon fördel rent täckningsmässigt.
Då konkurrerar man på lika villkor och innehållet i programmet avgör vad
lyssnaren väljer att lyssna på.
Man bör också titta på vilka företag som står bakom tillstånden, samt vilket
utbud dessa erbjuder, så inte ett företag sitter med orimligt många tillstånd
och utbudet är i stort sett det samma i ett och samma område, medan
konkurrenten enbart har ett tillstånd i området. Det blir en snedvriden
konkurrens.
För att ytterligare kunna öka mångfalden bör man även se över hur de
ekonomiska villkoren ställs, och på så vis möjliggöra för fler lokala/regionala
stationer. Vårt förslag är att gå tillbaka till att man årlig betalar en avgift för
tillståndet istället för att hela tillståndsperioden ska betalas i förväg.
Sändningsområde
För vår del har vi intresse av ett större sändningsområde än de som är aktiva
idag. Men anser att det bör finnas möjlighet till både nationella och regionala
kanaler. Vi anser att lämpligt sändningsområde skulle begränsas efter län
eller landskap.
Utifrån vår verksamhet idag, anser vi till exempel att täckning i hela Skåne
skulle kunna vara ett intressant område att ansöka om.
Tekniska aspekter
Frekvensavståndet bör lägga 0,3MHz ifrån närliggande frekvenser, men
0,2MHz bör räcka mellan frekvenser med ett något längre avstånd mellan
varandra, samt beroende på sändarnas effekter.
MPX på 75KHz är bra, dock bör ITU BS-412 (MPX power) avskaffas.
Håller man en deviation med max peak hold på 75KHz med ett
frekvensavstånd på 0,3MHz är MPX powern mindre när det gäller
störningsaspeken, såvida den inte är orimligt hög, men 4-6db anser inne vi
vara några problem.
Det hade också varit en fördel om sändarna fick sända med högre effekt, dels
slipper man investera i en massa dyr teknik då man behöver en sändare på
varje site, då klara man sig med färre sändare, men når ändå ett större
område.
Detta spara både pengar för verksamheten och en massa frekvenser på
frekvensbandet då det behövs färre slavsändare per station.
Daniel Bengtzzon
DB Media AB
Staffanstorp 3/6 2016
Download