Insektoscope 1

advertisement
Insektoscope 1
Det kan vara knepigt att se många av de fascinerande varelser som
det myllrar av i vår värld! De är antingen för små, eller så lever de
där du inte kan se dem. Ändå är de färggranna, uppfinningsrika,
insiktsfulla och kanske till och med farliga! Den här serien ger dig
chansen att lära känna ett helt gäng av dem närmare.
Så fram med mikroskopen och ta sikte på:
1. Läppstekeln
2. Bönsyrsan: Lönnmördaren
3. Bönsyrsan: Kärlek med aptit
4. Vårtbitaren
5. Hjulspindlar
6. Pappersgetingar: En för alla
7. Pappersgetingar: Alla för en
8. Bladlöss
Speltid: 67 min.
9. Syrsor
Från: 7 år
10. Gräshoppor
11. Mullvadssyrsor
Ämne: Biologi
Originaltitel: Insectoscope
Produktion: MIC4, Frankrike
Svensk version:
Cinebox, 2011
Ansvarig utgivare:
Katarina Lundgren
Filmnr: 14898
Om insekter
Insekter är leddjur med sex ben, där kroppen är indelad i huvud,
mellankropp och bakkropp. Andra leddjur är till exempel spindlar
och kräftdjur. Typiskt för insekterna är att kroppen består av tre
tydliga delar: huvud, mellankropp och bakkropp. Insekterna är ofta
specialiserade på något, som till exempel att hoppa, gräva eller simma.
Många har vingar, som sitter på mellankroppen. Det är också vanligt att
de har ett äggläggningsrör, som sitter längst bak på bakkroppen. Hos en
del insekter, som getingar och bin, har äggläggningsröret ombildats till
en giftgadd.
Man känner till omkring en miljon olika arter, men antagligen finns det
ungefär 5-10 gånger så många, även om man inte har upptäckt dem än.
Det är faktiskt så att insekterna är den största djurgruppen på jorden.
I Sverige känner vi till cirka 26 000 arter. Men det brukar sen finnas
väldigt många av varje art. En myrstack med stackmyror kan till exempel
innehålla 2 000 000 individer.
Storleken varierar ofta stort mellan olika slags insekter. Det finns
skalbaggar som bara blir en fjärdedels millimeter långa – medan den
längsta, en slags vandrande pinne, kan bli runt 36 centimeter. På
dinosauriernas tid kunde insekterna bli ännu längre – man har hittat en
fossil trollslända som var över 70 cm mellan vingspetsarna!
CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-509 025 07 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se
Insektoscope 1
Förvandling (metamorfos)
Metamorfos betyder förvandling. Inom biologin
används namnet för att beskriva förändringen i
kroppsformen som sker när till exempel en fjäril
utvecklas från en fjärilslarv. Många insekter, fast
långtifrån alla, genomgår en fullständig förvandling
under sin levnad.
Så här kan det till exempel gå till:
Honan lägger ägg, och ur äggen kläcks larver. Larverna
ser ofta ut som korta, kraftiga maskar. Efter en tid bildas
ett skal under larvens hud och den blir till en puppa.
Inne i puppan omvandlas larven till den färdigbildade
insekten, imago. Inför förpuppningen spinner många
insekter en skyddande kokong av silke. En del insekter
genomgår en ofullständig förvandling. Det gäller till
exempel trollsländor som utvecklas stegvis från larv till
vuxen insekt utan att förpuppa sig.
Om spindeldjur
Spindeldjur är till exempel spindlar, kvalster (som till
exempel fästingar) och skorpioner. Man känner till cirka
100 000 arter, och av dem finns runt 1800 i Sverige. De
flesta spindlar har en framkropp med fyra ben samt
en bakkropp. Nästan alla lever på land och de flesta är
rovdjur.
Det finns ungefär 40 000 olika arter av spindlar. Av dem
finns cirka 700 i Sverige. Spindlarna har åtta ben och de
har oftast åtta ögon. På undersidan av bakkroppen har
de spinnvårtor. Där spinner de spindeltråd av en vätska
som de pressar ut. Tråden är både hållbar och tänjbar.
En del spindlar använder tråden till att spinna nät. Där
fastnar sedan insekter, som till exempel flugor. Vissa
arter använder tråden för att flytta sig i luften, och de
låter då vinden fånga den. Tråden används även till att
spinna en skyddande säck runt spindelns ägg.
De flesta spindlar lever ensamma. När de fångat ett
byte förlamar de det med giftiga bett. Några få spindlar
kan vara farliga för människan, men i Sverige finns inga
farliga spindlar även om till exempel kärrspindeln kan
bitas så det gör ont. Några andra arter som du kanske
hört talas om är korsspindeln och vargspindeln.
Ordlista
Asexuell fortplantning – asexuell förökning där
könsceller från den individ som förökar sig inverkar.
Som exempel finns ett sjuttiotal reptiler, främst bland
ormar och ödlor, som kan fortplanta sig asexuellt
genom så kallad partenogenes (jungfrufödsel). Hos
dessa lägger honorna obefruktade men livskraftiga ägg.
Det finns också några arter av skorpioner där honorna
föder levande ungar, utan att deras ägg först blivit
befruktade av en hane.
Ekologisk – miljövänlig.
Gladiator – en slagskämpe under antikens Rom, som i
underhållningssyfte tvingades kämpa inför publik mot
andra gladiatorer eller vilda djur.
Kannibalism – när människa eller djur äter en annan
individ av samma art.
Kokong – ibland används istället ordet puppa; är ett
slags skyddande skal.
Koloni – när en större mängd organismer av samma art
lever mycket nära varandra.
Konkurrens – en situation som uppstår där det finns
ett flertal oberoende och med varandra på något vis
tävlande aktörer i närheten av varandra.
Mandibler – är till exempel tuggverktyg eller käkar.
Membran – en tunn hinna eller skiva.
Nektar – en söt vätska som produceras i många
blommor för att dra till sig insekter för att dessa ska
pollinera (befrukta) blomman.
Papier-maché – ett ord lånat från franskan som betyder
tuggat papper. Papier-maché består av en blandning
av till exempel papper och en sammanbindande vätska
som till exempel lim.
Paralysera – att göra någon orörlig.
Parning – när någon befruktar någon annan.
Partner – kallas den ene i ett par, när två individer lever
tillsammans.
Protein – är ett viktigt näringsämne som finns i kött.
Revir – ett område som ett eller flera individer försvarar
mot andra. De vanligaste anledningarna för att försvara
ett revir är fortplantning, föda och skydd.
Serenad – är ett annat ord för hyllningssång.
Sociala getingar – kallas getingar som bygger
gemensamma bon, som våra ”vanliga” getingar.
CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-509 025 07 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se
Insektoscope 1
Spinnvårtor – se under rubriken ”Om spindeldjur”.
Sumobrottning – kallas den japanska kampsport, där
kraftigt överviktiga men ändå muskulösa män brottas
upprätt.
Undervegetation – är ett annat ord för mindre
växtlighet, som till exempel gräs, sly och blommor.
Diskussionsfrågor
1. Kan du ge några exempel på vad steklar äter?
2. Hur ser en nyfödd bönsyrsa ut?
3. Hur skulle du beskriva en bönsyrsas egenskaper?
4. Vad brukar hända med en bönsyrsehane, efter
att den parat sig med honan?
5. Hur ser äggen hos en bönsyrsa ut, precis när
de lagts?
6. Kan du ge exempel på något som en vårtbitare
gör väldigt bra?
7. Hur uppvaktar vårtbitaren honan inför parningen?
8. Varför sväljer hjulspindeln ibland gammal tråd,
från ett tidigare nät?
9. Hur vet en spindel vilken storlek bytet som
fastnat i nätet har?
10.Varför kallas vissa getingar för sociala getingar?
18.Vilka fiender har en gräshoppa? Ge några exempel!
19.Vad är typiskt för en mullvadssyrsa?
20.Vad innebär ”kannibalism”?
Här kan du hämta mer information
http://www.entomologi.se/ - om småkryp
http://www.nrm.se/sv/meny/faktaomnaturen/djur/
insekterochspindeldjur.124.html - om insekter och
spindeldjur
http://www.studera.com/nytto/bi/insekt.htm - kul att
veta om insekter
http://www.djur.cob.lu.se/Djurartiklar/Info/Insekt.html
- om varför insekter ser ut som de gör
http://www.svenska-djurparksforeningen.nu/ - Svenska
djurparksföreningen med länkar till Sveriges alla
djurparker
http://www.naturvardsverket.se/sv/ - Naturvårdsverket
http://www.skansen-akvariet.se/ - Skansenakvariets
hemsida
http://www.cbm.slu.se/index.php - Centrum för
biologisk mångfald
http://www.sef.nu/fridlysta%20insekter/fridlyst2.htm fridlysta insekter och spindeldjur i Sverige
http://www.shr-herp.com/index.html - Sveriges
herpetologiska riksförening
www.ne.se - Nationalencyklopedin
www.google.se - Användbar sökmotor
http://www.dnskola.se/ - Dagens nyheters skolsajt
www.wikipedia.se – Bra nätencyklopedi
http://www.cinebox.se/
11.Varför kallas ”pappersgetingar” just för ”pappersgetingar”?
12.Vad är mandibler för någonting?
13.Hur gör pappersgetingarna för att skydda sina
ägg och larver från sommarhettan?
14.På vilket sätt påminner bladlössen om däggdjuren?
15.Varför gillar myror bladlöss så mycket?
16.Kan du beskriva hur en syrsa ser ut och vilka
egenskaper den har?
17.Hur går det till när en gräshoppa spelar för sin
käresta?
CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-509 025 07 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards