Djurens värld 15 -20

advertisement
Djurens värld 15 -20
Överallt omkring oss i naturen är det fullt av liv och rörelse! Titta dig
omkring och du kan upptäcka spåren efter skogsmöss, eller kanske
en myrstack? I filmerna får du möta några vanliga svenska djur,
men även några mer exotiska. Varje avsnitt är mellan ca 4-5 minuter
långt.
Denna dvd låter dig möta:
1. Huggormen. 2. Bönsyrsan.
3. Trädgrodan.
4. Ödlesnoken.
5. Skogsmusen.
6. Den röda skogsmyran.
Om huggormen
Speltid: 31 min.
Från: 7 år
Ämne: Biologi
Originaltitel: Animal Tales
Huggormen är Sveriges enda giftiga orm. Den kan bli mellan 30 och
100 cm. Huggormen är världens mest spridda orm och finns från
Storbritannien i väster till Rysslands Stilla havskust i öster. Det är den
enda ormen som finns norr om Polcirkeln. Ormen är lätt igenkännlig
eftersom den ofta har ett mörkt sicksack-mönstrat band längs ryggen.
Det finns också huggormar som är helt svarta. Det går att se skillnad på
svarta snokar och huggormar genom att snokar oftast har en gul fläck
på varje sida av huvudet. Huggormar lever gärna i skogen, vid sjöar,
längs kuster och på öar. Ormens gift är ganska ofarligt för människor,
och den biter oss bara när den blivit trängd eller trampad på. Ormens
vanligaste bytesdjur är möss och ödlor.
Produktion: Loke Film
Svensk version:
Cinebox, 2012
Ansvarig utgivare:
Ann Nordström
Filmnr: 1487
Om bönsyrsan
Bönsyrsan är en art i familjen Mantidae i ordningen bönsyrsor. I hela
världen finns det 2300 arter av bönsyrsor, men i Mellaneuropa finns
bara en som man känner till. Från början kommer arten från Afrika,
och har därifrån spritt sig norrut och österut ända bort till Japan
och Sydostasien. Arten har även introducerats och etablerat sig i
Nordamerika. Som hos alla bönsyrsor är honan mycket större än hanen.
När bönsyrsan äter håller den fast benen/vingarna på bytesinsekten.
Om bytet har långa och starka ben, som till exempel en harkrank, biter
bönsyrsan av benen och vingarna först, så att den inte kan bli skadad.
Om trädgrodorna
Trädgrodorna är en familj i ordningen stjärtlösa groddjur. Arterna
i familjen är små eller medelstora och liknar lövgrodor. Deras
utbredningsområde ligger i tropiska Afrika samt i östra och sydöstra
regioner av Asien. Trädgrodor lever på träd. På fingrarna och tårna finns
ett ämne som gör att grodorna “fäster” och som hjälper till vid klättring.
De flesta arter har stora ögon med vågräta pupiller. Kroppsfärgen
på ovansidan är oftast grön, brun, grå eller svart-vit. Arterna har
hudlappar mellan fingrarna och tårna, så att de kan glida flera meter.
CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-509 025 07 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se
Djurens värld 15 -20
Om ödlesnoken
Ordlista
Ödlesnoken tillhör familjen snokar. Den är grå till
lätt olivgrönaktig i färgen och kan bli uppåt 2 meter i
längd. Honorna har en mer varierad färgteckning och
mönster än hanarna, som är mer enfärgade. Ormen
är giftig, men anses inte vara farlig för människor fast
den förekommer i bebyggda områden. Det beror på
att giftet är milt och ormen oftast är skygg och håller
sig undan. Ödlesnokens utbredning i Europa omfattar
Portugal, Spanien, sydöstra Frankrike och nordvästra
Italien. Den förekommer även i västra Nordafrika.
Ödlesnoken lever på marken. Den äter helst ödlor, men
kan även ta andra mindre ormar, och små däggdjur som
gnagare och fåglar, om den har möjlighet.
Honungsdagg - klibbigt, sockerrikt sekret som utsöndras
av till exempel bladlöss.
Kväkande - grodlätet hanen använder för att locka till
sig honor.
Parning – när en hona befruktas av en hanne.
Revir - område som försvaras av ett eller andra djur mot
andra djur.
Rovdjur – djur som äter andra djur.
Vinterdvala - när däggdjur sänker sin kroppstemperatur
och ämnesomsättning för att klara sig mot kylan under
vintern.
Ömsa - att ersätta någots yttre hölje mot annat, som till
exempel när en orm byter ut sitt skinn.
Diskussionsfrågor
Om skogsmöss
Pälsen på skogsmössen är grå- eller brunaktig på
ovansidan och ljusare under. Skogsmöss förekommer
över stora delar av Eurasien, från västra Europa till
Japan och södra Kina. Trots namnet lever de inte bara i
skogen, utan även i gräsmarker och på fält. Skogsmöss
gillar att äta rötter och frön, men även insekter, sniglar
och maskar kan slinka ned. Ofta placerar skogsmusen
sitt bo i jordhålor som sedan kläs med gräs. Det finns
arter som är aktiva både på dagen och natten. Några få
arter är kända som skadedjur på sädesväxter, eller som
bärare av sjukdomar.
Om den röda skogsmyran
Röd skogsmyra kallas även för vanlig skogsmyra
eller röd stackmyra, och tillhör gruppen skogsmyror.
Det är den mest välkända skogsmyran, och arten
är spridd över hela Europa. Även i Sverige är det en
av de vanligaste myrarterna. Myrans kraftiga käkar,
mandiblerna, kan ge bett som känns. Speciellt om
den sprutar ut myrsyra genom bakkroppen samtidigt
kan det svida i såret på en människa. Skogsmyrornas
samhällen kan bestå av flera olika stackar, där varje
stack består av ca 100 000 individer, och där stackarna
ingår i system intill varandra. Myrarbetarna bestämmer
var stackarna ska ligga, beroende på tillgången till föda
och hur stora samhällena är.
1
Vad kallas det när en orm byter hud?
2
Hur gör huggormen för att fånga sitt byte?
3
Beskriv hur bönsyrsor gör när de växer, för att få plats i sitt skal.
4
Hur gör en bönsyrsa för att skrämmas?
5
Hur gör en trädgroda för att gömma sig från fiender?
6
Hur gör hanarna när de vill imponera på en hona?
7
Ge några exempel på vad trädgrodor gillar att äta.
8
Vad gillar ödlesnokar att äta?
9
Nämn minst en fiende till ödlesnoken.
10
Hur gör skogsmusen för att få sitt bo varmt?
11
Vad gillar en skogsmus att äta?
12
Hur många gånger per år kan en mus få ungar (på ett ungefär)?
13
Ungefär hur många röda skogsmyror kan leva i en stack?
14
Ge några exempel på olika uppgifter olika myror behöver sköta i stacken.
15
Vad är honungsdagg för någonting?
CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-509 025 07 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se
Djurens värld 15 -20
Här kan du hämta mer information
http://www.nrm.se/ - Naturvetenskapliga museets
hemsida
http://www.svenska-djurparksforeningen.nu/ - Svenska
djurparksföreningen med länkar till Sveriges alla
djurparker
http://www.naturvardsverket.se/sv/ - Naturvårdsverket
http://svenska-djur.se/ - massor av fakta om olika djur
http://www.zoofakta.se/ - hemsida som handlar om
populära djur
Vill du ser mer?
Är du intresserad av fler filmer om djur,
natur och biologi?
Besök www.cinebox.se där du hittar hela
vårt utbud av filmer till skolan.
Varje film presenteras med en trailer.
http://www.zoonen.com/ - hemsida med fakta om olika
djur
http://www.skansen-akvariet.se/ - Skansenakvariets
hemsida
http://www.skansen.se – Skansens hemsida
http://www.kolmarden.com/Attraktioner-och-djur/
Djur-A-O/Djur-A-D/ - Kolmårdens djur från A-Ö
http://www.cbm.slu.se/index.php - Centrum för
biologisk mångfald
http://www.shr-herp.com/index.html - Sveriges
herpetologiska riksförening
www.ne.se - Nationalencyklopedin
www.google.se - Användbar sökmotor
http://www.thefactlab.com/?setcountry=Sweden&setla
nguage=Swedish - Dagens nyheters skolsajt
www.wikipedia.se – Bra nätencyklopedi
http://www.cinebox.se/ - Cinebox hemsida
CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-509 025 07 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se
Download