Resan går till... Indien

advertisement
Resan går till... Indien
Över en miljard människor, 1/6 av jordens befolkning, bor i
Indien. I detta enorma, mångkulturella land finns massor att
upptäcka! Filmen tar dig med på en resa till mytomspunna
städer som Delhi, Jaipur och den övergivna staden
Fatehpur Sikri. Du får även veta mer om bl.a. Mahatma
Gandhi, Taj Mahal och ”Vindarnas hus”.
FILMENS MÅL ÄR ATT
• Berätta övergripande om landet Indien.
• Berätta mer om städerna Delhi och Jaipur.
• Skildra landets seder och religion.
• Låta åskådarna besöka det storslagna palatset Taj Mahal.
OM INDIEN
Republiken Indien är en förbundsrepublik i södra Asien. Landet
gränsar till Arabiska havet i väster, Indiska oceanen i söder och
Bengaliska vilken i öster. I norr ligger Kina, Pakistan och Nepal.
Indien är ett av världens största länder, med en befolkning på över
en miljard människor.
Fakta
Produktionsland: Tyskland
Längd: 28 min
Från: 10 år
Ämne: Geografi
Filmnr: 13438
Sedan självstädigheten år 1947 har landets ekonomi förbättrats
avsevärt och idag är Indien ett av världens mest produktiva
länder. Men klyftorna mellan fattiga och rika är fortfarande
enorma, cirka 35 % av befolkningen lever idag under FN:s
angivna gräns för fattigdom.
Med undantag för bergsområdena längst i norr har i stort sett hela
Indien ett tropiskt monsunklimat. Landet har ett rikt djurliv men
på grund av illegal jakt och minskning av naturområden har bland
annat tigern och den indiska elefanten minskat dramatiskt i antal.
Statsskick och politik
Indien har varit självständigt sedan 1947 efter att ha
varit en brittisk koloni i över etthundra år. I samband med
självständigheten deklarerade de sig som en republik, deras
författning trädde i kraft 1950. Indien har en modern författning
som bygger på grundläggande fri- och rättigheter och makten
utgår från folket.
Indien har allmän och lika rösträtt, val till parlamentet sker vart
femte år och vid 21 års ålder blir man röstberättigad. Presidenten
utses av delstatsparlament centralparlamentet tillsammans, men
har i realiteten mycket lite makt. Istället är det parlamentet som
har den lagstiftande makten.
CINEBOX
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN
Tel: 08-509 025 07 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se
Resan går till... Indien
Fakta om Indien
Antal invånare: 1 135 600 000 (år 2007)
Yta: 3 288 000 km²
Statsskick: republik, förbundsstat
Huvudstad med antal invånare: New Delhi 11
200 000 (uppskattning 2006)
Viktiga floder: Ganges, Brahmaputra, Indus
Högsta berg: Nanda Devi (7817 m över havet)
Folkgrupper: indoeuropéer, dravider, mundafolk,
tibeto-burmanska folk
Läs- och skrivkunnighet: 60,5 procent
Valuta: rupie
Språk: Det finns cirka 300 olika språk; hindi
räknas som statsspråk men även 17 andra, främst
majoritetsspråken i delstaterna, har officiell status;
engelska har fått vara kvar som officiellt
Viktigaste exportvaror: kläder, tyger, sportartiklar,
jordbruksvaror, ädelstenar, smycken, industrivaror,
mjukvara för datorer
Medlemskap i internationella organisationer:
FN, SAARC, WTO
Uppgifterna är hämtade från www.ui.se
UTGIVET OM EGYPTEN
• Indien, Länder i fickformat nr 816, reviderad av
Ulla Nordlöf-Lagerkranz, Stockholm september
2006
• Kina och Indien – sagan om de två giganterna,
Världspolitikens Dagsfrågor nr 10-11 2006, Jon
Sigurdson, Stockholm 2006
• Internationella studier nr 3, Sävborg, Ebba och
Tallberg, Jonas (red), Stockholm 2002
• Internationella studier nr 4, Sävborg, Ebba och
Tallberg, Jonas (red), Stockholm 2003
CINEBOX
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN
Tel: 08-509 025 07 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se
DISKUSSIONSFRÅGOR
1. Beskriv utbildningssituationen i Indien.
2. Vilken är den största religionen i Indien?
3. Vad är en så kallad ”Dark zone”?
4. Vad är staden Jaipur känt som?
5. Vilken betydelse har färgen rött?
6. Berätta kort om legenden om ”Segerstaden”.
7. Vem lät bygga Taj Mahal och varför?
8. Med vilka ord beskrivs Taj Mahal?
9. Varför är det i Indien bra att ha många barn
och djur?
10.Vem var Mahatma Gandhi?
11. Hur ser levnadsstandarden ut för majoriteten
av landets befolkning?
12.Numera är Indien självständigt men styrdes
tidigare av ett europeiskt land, vilket?
HÄR KAN DU HÄMTA MER INFORMATION
http://sv.wikipedia.org/wiki/Indien
http://www.vagabond.se – resetidningen Vagabond
http://lankskafferiet.skolverket.se/ – länkskafferiet
www.ui.se/Publikationer/Världens faktabank –
landsfakta
http://susning.nu/Indien – uppslagsverk
www.ne.se – Nationalencyklopedin
http://www.lonelyplanet.com/worldguide/india/ –
reseguide på engelska
http://www.indien.nu/
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/in.html – CIA:s faktabank
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xnoba.htm
http://www.incredibleindia.org/
http://per-j-andersson.blogspot.com/
http://www.andreas-berg.se/?page=blog
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards