SCHEMA ”INDIEN NU OCH DÅ”

advertisement
INDIEN NU OCH DÅ SOMMAREN 2003
SCHEMA ”INDIEN NU OCH DÅ”
Undervisningen kommer att äga rum i Ihresalen och sal 16/0043, dessa finns utmärkta på den bifogade kartan. (Det
finns en karta över byggnaden vid huvudingången till SVC.)
Tisdag 10 juni kl. 16.15-18.15 i Ihresalen
Introduktion och registrering
Föreläsning ”Indiens 4000-åriga historia”
Gunilla Gren-Eklund
Onsdag 11 juni kl.16.15-18.15 i 16/0043
Föreläsning ”Indiens mångspråkiga litteratur”
Gunilla Gren-Eklund
Torsdag 12 juni kl. 18.15-20.15 i 16/0043
Föreläsning ”Kerala –tradition och förändring i en Indisk delstat”
Åsa Tiljander-Dahlström
Måndag 16 juni kl. 18.30-ca.21.30 i Ihresalen
Filmvisning ”Mahabharata”
(Peter Brooks dramatisering av Indiens klassiska epos)
Tisdag 17 juni kl. 16.15-18.15 i 16/0043
Föreläsning ”Kultur och politik i Tamilnadu”
Peter Larsson
Onsdag 18 juni kl.16.15-18.15 i 16/0043
Föreläsning ”Skulptur och måleri –Indiens sköna konster”
Mirja Juntunen
Måndag 23 juni kl.16.15-18.15 i 16/0043
Föreläsning ”Från slott till koja till tempel –arkitektur i Indien”
Mirja Juntunen
Tisdag 24 juni kl.16.15-18.15 i 16/0043
Föreläsning ” Att tolka tankar -filosofi och religion i Indien”
Anna-Pya Sjödin
Onsdag 25 juni kl. 17.15-18.15 i 16/0043 samt 18.30-ca.20.00 i Ihresalen
Föreläsning forts. ”Att tolka tankar..”
Filmvisning ”Atman” (Finstämd dokumentär om en pilgrimsfärd)
Anna-Pya Sjödin
Torsdag 26 juni kl. 17.00-20.00 i 16/0043
Gästföreläsning ” "Teater för folk och furstar - Det variationsrika Indien sett genom regional teater och dans"
Christina Nygren docent i teatervetenskap vid Stockholms universitet
Måndag 30 juni kl. 16.15-ca20.00 i Ihresalen
PM-information i ämnesgrupperna samt filmvisning ”Monsunbröllop” (modern Indisk ”feel good” film). Vi bjuder
på Indiskt tilltugg.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards