produkter från - Bara Mineraler

advertisement
Å
R
F
R
E
T
K
U
D
O
PR
N
Bara Mineraler
www.baramineraler.se
Naturlig urkraft
för hållbara, kostnadseffektiva planteringar och miljöer
Våra produkter är noggrant framtagna och optimerade efter användningsområde.
Detta för att du som kund ska bli nöjd med resultatet, även när det gått några år efter
plantering. Vi vill att det ska bli bra!
Vi baserar våra substrat för odling på pimpsten från vulkanen Hekla på Island.
Hekla har kontinuerligt nya vulkanutbrott som fyller på tillgången. Hekla Pimpstens
grundläggande egenskap är att den kan hålla mycket vatten och samtidigt bibehålla
syre på grund av den höga andelen öppna porer i materialet. Både vattnet och syret i
pimpstenen är tillgängligt för växterna och därför är pimpsten optimalt i odlingssubstrat.
I vissa av våra produkter tillsätts också Bara EDR lera, en utvald platålera som vi bryter
och processar själva och som används av yrkesodlare i hela Europa. Bara EDR leran
buffrar näring effektivt och minskar därmed risken för urlakning av näringsämnen till
våra vattendrag. En annan tillsats vi arbetar med är Baralith® GSP som är ett basaltmjöl rikt på mikronäringsämnen som gör växterna starka och motståndskraftiga mot
sjukdomsangrepp.
Har du som kund speciella behov och behöver en specialblandning kan vi lösa det.
Exempelvis kan det gälla högre eller lägre andel pimpsten eller extra inblandning av
biokol.
Hekla ® Pimpsten
Heklas Pimpsten har bildats när
magman kastas ut ur vulkanen med
hög hastighet. Håligheterna formas
när magman kyls ner och vätskan
försvinner. Strukturen kan liknas
vid en tvättsvamp. Den skiftande
färgen beror på att stenen bildas
av flera olika bergarter.
Hekla Pimpsten från Island är unik
med sin porositet och balanserade
fördelning mellan luftfyllda och
vattenfyllda porer. Pimpstenens
egenskaper säkerställer därför
tillgången till luft och vatten för
växterna samt dränerar bort överskottsvatten.
Med Hekla Pimpsten kan växtbäddens höjd optimeras med hänsyn
till förutsättningarna.
100
80
70
60
Hekla®Coarse
Förhållande mellan material och porvolym
i olika odlingssubstrat, volymprocent
(sten/makadam & jord)
Material, %
Solid skelettjord
Vattenfyllda porer, %
Hekla® Porös skelettjord
90
Luftfyllda porer, %
50
40
30
20
10
0
LÄTT MATERIAL
Torr pimpsten från Hekla har
en volymvikt på ca 400 kg per
kubikmeter, att jämföras med andra
material som kan väga upp till tre
till fyra gånger så mycket.
Hekla Pimpsten möjliggör tex anläggning av planteringar på bjälklag
med begränsad bärighet.
2,0
1,8
Volymvikt för olika material vid fältkapacitet, kg/liter
1,4
Hekla® Pimpsten
Hekla® Lättjord Typ C
1,6
Mineraljord
PRODUKTER FRÅN BARA MINERALER
ILLFÖRSELN
SÄKRAR SYRET
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0
PRODUKTER FRÅN BARA MINERALER
N
BUFFRAR VATTE
Hekla Pimpsten har förmågan att hålla kvar en
stor andel vatten i dess mindre porer. Positivt
när man önskar fördröja avrinning av dagvatten
från tak och terrasser, eller samla upp dagvatten i fördröjningsdammar.
70
60
RMÅGA
Ö
F
S
G
IN
N
IG
T
S
KAPILLÄR
Vattenhalt vid ett undertryck på
10 cm, viktprocent
Hekla® Pimpsten
Expanderad lera
Hekla Pimpsten har genom sin porstruktur en kapillär vandring av vatten
genom stenen ända upp till en meter.
Det gör att vattnet är tillgängligt för
växterna.
50
40
30
20
10
0
PRODUKTER FRÅN BARA MINERALER
..
VISSTE DU ATT.
Förr i tiden trodde man att de som inte kom till himlen
istället hamnade i vulkanen Heklas varma gap.
Därav uttrycket ”dra åt Häcklefjäll”.
Läs mer om våra produkter och till vilka användningsområden de,
med stor framgång, används i park och stadsmiljön.
Download