Mineraljord typ C - Hasselfors Garden Park

advertisement
Mineraljord typ C
Beskrivning
Mineraljord typ C mineral är en rotogräsfri blandning.
Fraktionsfördelning motsvarar AMA anläggning 13 tabell DCL/11, Jord A med inblandning av 40% pimpsten.
Användning
Mineraljorden läggs i botten av jordgropen för att
skapa en växtbädd med fungerande vattentransporter igenom hela växtbädden. Djupet av mineraljorden
beror på omgivningen Den ska finnas på ca 40 cm
djup från ytan. För plantering av buskar, används ca 40
cm lager av Växtjord typ C ovanpå mineraljorden. Det
är viktigt mineraljorden under växtbädden inte kompakteras. De allra flesta växterna ska planteras i samma
djup som de har vuxit i tidigare. Passar inte ensamt
som växtjord. Använd Växtjord typ C uppepå denna
mineraljord.
Varudeklaration
Varutyp: Siktning: Mullhalt:
Lerhalt:
pH-värde: Ledningstal:
Volymvikt: Jordblandning
20 mm
<2 vikt %
5-12 %
5,5-7,5
<2
ca 1000 kg/m3
Sammansättning
Pimpsten, sand i olika fraktioner, lera
Tillsatser
Inga tillsatser
Övrigt
Vi använder naturliga råvaror där små ojämnheter förekommer. Jorden kan innehålla små stenar (upp till 20
mm). Dessa påverkar inte produktens egenskaper utan
bidrar till stukturen i jorden.
Frö från fröogräs finns i luften och sprids med vinden
under sommarhalvåret. Fröogräs är lätt att rensa bort
och ska göras direkt så ogräsplantorna inte hinner
blomma och börja fröa av sig.
Leveransfakta
Artnr: 0733
073388
Leveranssätt: Mängd:
Bulk
ca 1000 kg/m3
Storsäck ca 1000 l/st
Denna produkt finns inte som lagervara på alla våra tillverkningplatser. Fråga om tillgång och leveranstid på vårt kundcenter.
Hasselfors Garden AB
tel 020 - 50 50 70, [email protected]
Box 1813, 701 18 Örebro
hasselforsgardenpark.se
Upplaga 1612
Download