RÄTT KOST TILL RÄTT PATIENT

advertisement
Vi är KRAV-certifierade
2015 blev sjukhusens kök och restauranger inom Västra Götalandsregionen
KRAV-certifierade. Det innebär att vi har minst 25% ekologiska livsmedel i maten
vi lagar till patienter och restauranggäster. Målet 2020 är att minst
50% av våra livsmedel ska vara ekologiska.
RÄTT KOST TILL
RÄTT PATIENT
Information om patientmat för vårdpersonal
Minska matsvinnet!
Vi genomför matsvinnsmätningar fyra gånger om året på samtliga sjukhuskök
inom Västra Götalandsregionen. En stor del (55%) av matsvinnet är orörda
matbrickor, det vill säga matbrickor som inte kommer till en patient eller inte
äts av en patient. Var 7:e bricka kommer tillbaka orörd!
Vårt mål är att minska matsvinnet med 50% de närmaste åren. Det går inte att
komma åt alla orörda matbrickor men genom att bara boka mat till de patienter
som är på plats och ha som regel att fråga patienten om vad de vill äta är förhoppningen att vi inte behöver slänga lika mycket mat i framtiden. Det gynnar
både sjukhusets ekonomi och miljön.
Hjälp oss att minska matsvinnet!
www.vgregion.se/maltider
P
å sjukhus är en fullvärdig kost en förutsättning för god hälsa. Maten är en del av
den medicinska behandlingen. God och behovsanpassad mat är en förutsättning
för bästa möjliga resultat av övrig vård och behandling – vi lagar därför maten
från grunden och lägger stor vikt vid färska råvaror. Västra Götalandsregionen
följer Socialstyrelsens nuvarande rekommendation där det finns tre typer av
grundkoster: A-kost och E-kost, båda med förhöjt protein- och fett-innehåll, samt
NNR-kosten (Nordiska Näringsrekommendationer) som riktar sig till ”friska sjuka”.
Våra måltidsalternativ
Frukost
Lunch
Middag
Låt patienten välja maträtt
Genom att låta patienten få välja
mellan måltidsalternativen och
eventuellt portionsstorlek ökar chansen
Husman – traditionell husmanskost
till en mer positiv måltidsupplevelse
Dagens – med influenser från övriga världen
samt att maten äts upp. Detta gynnar
patientens välbefinnande och nutritionsVegetarisk – innehåller inte kött eller fisk men
status samt minskar matsvinnet. Om
väl mjölkprodukter och ägg
patienten vill ha något som inte
står på menyn hör med köket
Middag – oftast traditionell husmanskost
för annat utbud.
Lilla målet – ett mindre lättare mål som inte alltid täcker
Frukost – traditionell frukost
näringsbehovet. För patienter som inte orkar äta så
mycket på kvällen. Viktigt med extra mellanmål.
Vegetarisk – innehåller inte kött eller fisk men väl mjölkprodukter och ägg
Allmän kost för sjuka (A-kost)
Denna kost är avsedd för patienter vars aptit eller förmåga till fysisk aktivitet
påverkas av sjukdom.
Övriga koster
A-kost beställs som Husman och Dagens till lunch och middag. Du kan också
beställa Lilla Målet vid middagsmålet.
Utöver grundkosterna finns ytterligare koster, till exempel:
Det är viktigt att frukost, mellanmål och kvällsmat är energirika samt att de
sprids ut över dygnet då det kan vara svårt för patienten att äta mycket vid ett
och samma tillfälle. Om en patient inte orkar äta upp en A-kost rekommenderas
en E-kost.
A-kost
Energi- och proteinrik kost (E-kost)
E-kosten rekommenderas till patienter som har nedsatt aptit, är undernärda
eller är i riskzonen för att bli det. E-kosten innebär en mindre portion som är
mer näringstät, det vill säga den innehåller samma mängd energi och näring i
en mindre mängd mat.
Det är extra viktigt att måltiderna och mellanmålen sprids över dygnet, då
exempelvis aptiten kan vara nedsatt. Enligt Socialstyrelsen bör nattfastan inte
överstiga 10-11 timmar och mellanmålen till denna patientgrupp bör vara minst
3 stycken/dygn.
• Allergikost – för patienter med någon form av allergi
• Barnkost – menyn är kompletterad med barnvänligare alternativ
• Dialyskost – för patienter som behandlas med hemo- eller
peritonialdialys
• Flytande kost – för patienter med nedsatt rörlighet i munhåla och
svalg eller efter vissa kirurgiska ingrepp i mag-tarmkanalen inför
övergång till annan kost
• Glutenfri kost
• Laktosfri kost Obs! Innehåller mjölkprotein
• Personlig kost – för patienter med kombination av koster eller i
behov av annan specialkost eller önskekost
• Postoperativ kost – för patienter som opererats i mag- och tarmkanalen
• Proteinreducerad kost – för patienter med kronisk njursvikt utan dialys
• Timbalkost – för patienter med nedsatt tuggförmåga eller problem
i munhåla, matstrupe eller svalg
• Vegankost – innehåller endast vegetabiliska livsmedel
• Vegetarisk kost – innehåller inte kött eller fisk men väl mjölkprodukter och ägg
Kontaka köket om du har frågor om specialkost.
E-kost
Kalla tillbehör som kommer separat
ska komplettas till måltiden
Lilla Målet är ett mindre lättare mål som
inte alltid täcker näringsbehovet
Mellanmål
För att täcka det dagliga energi- och näringsbehovet bör minst två
mellanmål serveras. Extra viktigt är mellanmålet på kvällen så att inte
nattfastan blir för lång.
Nordiska näringsrekommendationer
(NNR-kost)
Till patienter med dålig nutritionsstatus eller dålig aptit, är mellanmålen
extra viktiga och det kan vara nödvändigt att servera mellanmål även
på förmiddagen.
Denna kost är lämplig för ”friska sjuka”eller patienter med god aptit, till exempel
nyblivna mammor.
Beställning: Patientmat beställs via kostdatasystemet Matilda, här
beställs även livsmedel till frukost och mellanmål.
NNR-kosten innehåller rikligt med grönsaker, råkost och frukt vilket innebär att
volymen på portionen blir större.
Nyponsoppa som ett förslag
till mellanmål
Om patienten inte orkar äta upp en NNR-kost, beställ A-kost istället.
Besök vår webbplats: www.vgregion.se/maltider
NNR-kost
Där hittar du bland annat inloggning till Matilda, kostpärmen, riktlinjer för
patientmåltider i Västra Götalandsregionen och menyer för patienter.
Download