Berättande konst - Kulturförvaltningen

advertisement
Konstfakta
Berättande konst
Smärtcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
© Cathrine Johanssong, ””
© Bo Ljung, ”Långt farväl”, olja (bilden beskuren)
Tre olika smärtkliniker på Karolinska Universitetssjukhuset har slagits ihop och blivit ett
Smärtcentrum. Dit remitteras patienter med smärtor orsakade av sjukdom och skador.
Forskning och undervisning inom Karolinska Institutet är integrerad i verksamheten.
Januari 2012 – Fotograf: Per Mannberg – Tryckt på miljövänligt papper
© Cathrine Johanssong, ””
© Cathrine Johansson, “Jämtlandsberättelse ”, serigrafi på järnplåt
Smärtklinikens lokaler består av två parallella korridorer
som likt ett H binds samman på mitten av det avlånga
väntrummet. Där sitter patienterna utmed den ena
långväggen och därför är den motsatta väggen den
perfekta platsen för ett vidsträckt och berättande
konstverk som betraktaren kan försjunka i. Valet föll på
Cathrine Johanssons blandade minnesbilder från förr
och nu, sanna och osanna berättelser.
Cathrine Johansson är uppvuxen i Jämtland och där
har hon också sin konstnärliga verksamhet sedan 1990.
Cathrine arbetar främst med metall.
Exempel på ytterligare ny konst på Smärtcentrum är
Bo Ljungs ”Långt Farväl” som möter oss strax innanför
entrén. En bit längre fram i korridoren hänger reliefen
© BrittMarie Sundström, ”Överruta”, olja
“Duo” av Elisabeth Olzewska som ett smycke på
väggen. Den stora färgsprakande oljan “Överruta”
av BrittMarie Sundström kändes självskriven för
Mer information:
Smärtcentrums personalrum.
Annika Kjell, projektledare, kulturförvaltningen
© Elisabeth Olzewskas, ”Duo” rakuteknik
[email protected], 08–690 51 35
Konstnärlig rådgivare: Johan Gullberg
När Stockholms läns landsting bygger om eller
bygger nytt avsätts en del av bygginvesteringen till
konstnärlig gestaltning. Hur resurserna fördelas, till
vad, och vilka konstnärer som får uppdrag bereds
av en arbetsgrupp. Den kan bestå av representanter
från personalgruppen, konstrådgivare, arkitekt
och husets förvaltare samt en konstsakkunnig
projektledare från kulturförvaltningen.
www.kultur.sll.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards