LPP Norden

advertisement
LPP Norden – kartor och städer Team D Centralskolan.
Tid: vecka 18-20 2015
Syfte:
 Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om olika
geografiska platser och få ökad förståelse för sin omvärld.
 Eleverna ska ges förutsättningar att bli delaktiga i samtalen runt Norden.
 Eleverna ska ges förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang.
 Eleverna ska utveckla sin förmåga att lyssna, samtala och förstå.
 Genom undervisningen ska eleverna stimmuleras att utveckla kunskaper om hur man
söker information i olika källor och hur digitala kommunikationsverktyg kan
användas.
 Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
Centralt innehåll:
 Sverige och världen.
 Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att stärka elevens kommunikation.
 Skriva för hand eller på dator.
 Informationssökning i olika medier och källor.
 Ämnesspecifika ord inom Norden.
Mål:
 Att utveckla kunskaper om vad som är Norden.
 Att kunna söka information på internet.
 Skriva och ta ut bilder från datorn.
 Delta i samtal om Norden.
 Delta i redovisning.
 Öka sin ordförståelse.
Undervisning:
 Titta på kartor och berätta på vilka ställen man besökt i Norden.
 Redovisa i grupp om ett land med hjälp av bilder och tal.
 Filmer om Norden. Geografens testamente Norden
 Leta bilder och information på datorn
 Läsa och skriva om Norden
Bedömning: Träningsskolan.
Grundläggande:
 Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt
genom att visa igenkännande och samspela.
 Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.
Fördjupade:
 Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
 Eleven kan hämta information från olika källor.
Centralskolan 2015-04-28
Cathrine och Erica
Download