Vår syn på matematik

advertisement
Vår syn på
matematik
Löttingelundsskolan
- den lilla, trygga och tydliga skolan -
Vi är i vår vardag ständigt omgivna
av matematik. Det är dygnen, dag
och natt, årstider, klockan, ekonomi,
byggnader, vägar eller planering.
Det är alla olika enheter vi dagligen
kommer i kontakt med. Vi mäter och
väger, jämför, köper eller säljer.
Allt detta lär vi oss bäst i ett klimat som
präglas av positiva förväntningar i en
tillåtande och utmanande miljö där vuxna
är medvetna fingertoppspedagoger.
Siffror är symboler för värden
- Det räcker med bara 10 olika siffror för
att illustrera alla tänkbara matematiska
laborationer.
Grunden är att förstå att siffror är symboler
för antal. Det kallas taluppfattning.
Antal, tal är symboler för värden. Talen
kan skrivas i en oändligt lång talrad
där värdet ökar åt höger och minskar år
vänster.
Det matematiska språket
För att hantera olika tal behöver vi ett
matematiskt språk med tecken och begrepp.
Exempelvis ska eleverna redan från början
lära sig att likhetstecknet (=) betyder att
värdet är exakt lika stort på båda sidor om
tecknet. Vi använder uttrycket ”lika med”.
1 + 1 = (lika med) 2.
Eleverna lär sig begrepp som hälften,
dubbelt, större, mindre, ökar eller minskar.
Täljare och nämnare, summa, kvot etc.
En bra begreppsbildning redan från start är
viktigt för den fortsatta förståelsen.
Sorteringsövningar
Eleverna får tidigt träna sig att se likheter
och olikheter genom att sortera en mängd
olika föremål i olika situationer.
Geometriska former
Vardagen är fylld av dem. Se dig om, var
du än är. Cirklar, kvadrater, trianglar eller
rektanglar. Överallt!
Bråk-, procent och decimaltal
Det krävs mycket träning för att förstå att
alla heltal kan delas i oändligt antal mindre
enheter. Eleverna lär sig bråk- och
decimaltal. De lär sig procent.
Vi gör bland annat så här
Vi leker, laborerar och lär konkret och
praktiskt med siffror och tal. Vi arbetar
problemlösningsbaserat. Vi åskådliggör
den oändliga talraden på olika sätt. Vi lär
eleverna de fyra räknesätten, inom olika
talområden beroende på årskurs, ”som ett
rinnande vatten”, kunskaperna ska vara
automatiserade
Medvetandegör barnen
Locka dem att upptäcka vardagsmatematiken tillsammans med er
Hemma stöttar ni bäst era barn genom tid
tillsammans. Laborera med tal och siffror.
Lek affär, bank. Mät och konstruera, rita
ritningar. Bygg eller sy, räkna och beräkna.
Följ årstidsväxlingar och temperaturen. Mät
nederbörd eller snödjup. Gör statistik,
tabeller och diagram. Dela köttbullar eller
tårtor vid bordet.
Låt barnen vara aktivt delaktiga i vardagen.
Hjälp dem med automatiseringen!
Hemsida; www.taby.se/lottingelundsskolan - E-post; [email protected]
Skicka ett mail till oss så får du varje vecka vårt info.brev. Tel: 08 – 55 55 86 51
2012-01-24
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards