Vår värdegrund

advertisement
Incidenter
- Arbete med
eleverna sker som ovan
Löttingelundsskolan
den
lilla,
och tydliga skolan
enligt rubrikentrygga
Omedelbara
åtgärder
Det absolut förbjudet att kränka
någon annan i vår skola.
- Ledningen och ansvariga vuxna
bestämmer strategi;
Tyvärr inträffar det ändå incidenter där
någon känner sig utsatt. Vi tar hand om det
på nedan beskrivna sätt. Läs mer i vår
Likabehandlingsplan som finns i
pärmen ”Våra dokument” på Info-torget
- Vi kallar till elev och/eller föräldrasamtal
med eller utan ledningen då situationen
diskuteras. Behov av åtgärdsprogram (ÅP)?
Vad ska göras? Vem ansvarar för vad?
Tidplan fastställs. Behöver vi driva frågan
längre? Avstängning, förflyttning?
Omedelbara åtgärder
A Diskriminering, trakasserier, Kränkningar av tillfälligt slag;
ex. ett bråk på fotbollsplan, i rastleken
eller på fritids
- Samtal med inblandade elever var för sig
och därefter gemensamt för en bra
fortsättning. Det viktiga att ingen känner
sig kränkt och besviken efteråt och att det
inträffade inte händer igen. Var aldrig
hotfull! Tillrättavisa – så här gör vi inte!
- Uppföljningsdatum beslutas. Avslut?
Incidentrapportblankett
Vi ska varje gång en incident av det slag
som beskrivs här (A eller B ovan) inträffar
fylla i blanketten Incidentrapport som
finns till höger om kalendariet på Infotorget.
Detta för att kunna visa att vi agerar och
dokumenterar.
Uppföljning
- Vuxen meddelar respektive föräldrar vad
som hänt och att vi har tagit tag i ärendet.
Vi berättar att vi anser det utrett men ber
dem höra av sig om det inte känns så
hemma.
Vi följer upp framöver så att det inte händer igen. Vi nöjer oss inte med att vi inte
ser något. Vi frågar, samtalar, följer upp.
- Berörda vuxna, kamratstödjaransvariga,
rastpedagoger, kollegor informeras för att
kunna följa upp det hela, öka uppmärksamheten.
Vi förebygger och arbetar för bästa tänkbara klimat.
Händer något så sätter vi stopp och ser till
att eleverna kan gå vidare utan bitter
eftersmak. Vi ska inte älta, fördöma eller
skuldbelägga. Vi konstaterar att det har
hänt och att det var dumt.
En gång är ingen gång, två gånger är två
för mycket!
Vi tar hjälp av varandra.
- Uppföljningssamtal genomförs med
eleverna efter ca 14 dagar. Är det lugnt så
avskrivs ärendet.
- Upphör det inte fortsätter samtalen och
ledningen informeras. Se vidare nedan
B Diskriminering, trakasserier,
kränkningar av grövre eller regelbundet
slag
Vi agerar som ovan samt ….
- Ledningen beslutar om andra
instanser behöver kopplas in. Ex skolans
krisgrupp, polis eller sociala myndigheter.
Ska händelsen anmälas till Arbetsmiljöinspektionen?
Vi är inte polis, advokat eller
domare – vi är vägledare
Föräldrar är viktiga öron och ögon
kring matbordet hemma
Hör av er om det berättas saker hemma som
vi behöver veta. Även om vi vill kan vi inte
vara överallt hela tiden.
Vi behöver er hjälp att bibehålla det goda
skolklimatet.
2012-01-24
Hemsida; www.taby.se/lottingelundsskolan - E-post; [email protected]
Skicka ett mail till oss så får du varje vecka vårt info.brev. Tel: 08 – 55 55 86 50
Download